Nachrichten

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije zaposli

Razvojnega inženirja na področju razvoja novih izdelkov

There is no translation available.

Kakšno je stanje in trend bioplastičnih materialov v EU in v Sloveniji? Kakšne vrste bioplastičnih materialov ponujajo slovenski proizvajalci in s kakšnimi izzivi se soočajo? Kaj se zgodi z bioplastičnimi izdelki po koncu njihove življenjske dobe, ko pridejo do centrov za ravnanje z odpadki? 

There is no translation available.

TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot koordinator projekta LIFE CEPLAFIB (A New Circular economy through the valorisation of postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer) na dan 23. September, 2021 gostil zaključno konferenco projekta, na kateri so bil predstavljeni glavni izsledki in rezultati zadnjih treh in pol let intenzivnih raziskav konzorcijskih partnerjev. Projekt LIFE CEPLAFIB je bil delno sofinanciran iz programa LIFE, edinega evropskega finančnega instrumenta Evropske komisije, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave ter je namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

There is no translation available.

Najpomembnejši strokovni dogodek slovenske orodjarske industrije – Dan orodjarstva 2021 – tudi v letošnji izvedbi ostaja zvest svoji edinstveni povezovalni vlogi. Rezervirajte si 13. december 2021 in se nam na Dnevu orodjarstva pridružite v Digitalnem središču Slovenije. V TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije želimo v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) tudi letošnji strokovni dogodek oplemenititi s srečanji med podjetji in mrežniškimi aktivnostmi. Tudi letošnja izvedba za podjetja iz orodjarske, avtomobilske in proizvodne panoge prinaša več priložnosti za aktivno sodelovanje.

There is no translation available.

»Avtomatizacija, digitalizacija in hiter tehnološki razvoj so postali del našega vsakdana. Zdravstvena kriza je v ospredje postavila še potrebe po večjem prilagajanju razmeram in po pridobivanju vedno novih kompetenc. Vse to naj bi pripomoglo pri doseganju večje dodane vrednosti, ki je ključni cilj našega gospodarstva. V celjskem TECOS-u imajo več projektov, ki stremijo k temu cilju,« so uvodoma zapisali v tedniku Celjan.

  • Valorising the postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer for three mass production industrial sectors: Automotive-Caravanning, Packaging & Construction-Building

Das Projekt LEVEL-UP baut bestehende Produktionslinien aus und verlängert deren Lebensdauer. Automatisierung, Digitalisierung und schnelle technologische Entwicklung haben ein gemeinsames Ziel - größeren zusätzlichen Wert und größere Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen auf globalen Märkten. Das TECOS Entwicklungszentrum für Werkzeugherstellung in Slowenien erkannte eine der Gelegenheiten dafür im Ausbau der bestehenden Produktionsmaschinen, dafür schlossen wir uns gemeinsam mit 32 Partnern zum internationalen Konsortium des Projektes LEVEL-UP zusammen, das durch das Programm Obzorje finanziert wird und ganze 17 Millionen € wert ist.

There is no translation available.

Inovativnost razvoja novih hibridnih materialov in komponent, ki je zadnja leta zaposloval sodelavce TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, je kot pomemben razvojni prispevek na področju hibridnih materialov prepoznal Alfred Nobel Science Park. Organizator mednarodne konference Hibridne komponente - napredne proizvodne tehnike za hibridne materiale v strukturnih lahkih aplikacijah (Hybrid Components Meeting – Advanced Manufacturing Techniques for Hybrid Materials in Structural Lightweight Applications) je namreč na konferenci zbral podjetja in institucije z namenom predstavitve najnovejših hibridnih materialov za uporabo v lahkih strukturnih aplikacijah.

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije si je kot enega ključnih izzivov v prihajajočem letu 2021 postavil standardizacijo procesov načrtovanja izdelkov, meritev, simulacij, izdelave prototipov in proizvodnje. Proces pridobivanja standarda ISO 9001, ki smo ga začeli konec lanskega leta, se je z uspešno prestano presojo zaključil. TECOS je tako zaključil korak k formalnemu zagotavljanju najvišjih standardov kakovosti.

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je največji ponudnik inženirskih storitev v regiji, saj manjšim in večjim orodjarskim podjetjem omogoča hitre, kakovostne in dostopne storitve razvoja izdelkov, optimiranja procesov brizganja plastike, simulacije litja in preoblikovanja kovin, MKE-trdnostne preračune, storitve 3D-skeniranja in vzvratnega inženirstva, optične 3D-meritve in mersko kontrolo, prototipiranje in brizganje malih serij, konformno hlajenje in 3D-tisk kovin, prenos tehnologij in tudi razvoj izdelkov na ključ. Poleg inženirskih storitev TECOS izvaja podporo podjetjem pri vzpostavljanju koncepta Industrije 4.0 v proizvodnji in nenehno krepi raziskovalno dejavnost na področjih procesnih tehnologij, razvoja materialov, mehatronike, naprednih numeričnih analiz ter analiz vplivov na okolje, beremo v aprilski številki Računalniških novic.

Innovative results of the LIFE Citruspack project - Biodegradable packaging for the cosmetics and food industry are participating in the world-renowned competition for the best examples of sustainable packaging products - Sustainability Awards 2021. TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre is a proud member of the LIFE Citruspack consortium, which was chosen in the final selection with exceptional sustainable products.

Das Slowenische Entwicklungszentrum für Werkzeug- und Formenbau TECOS konzentriert sich zunehmend auf nachhaltige Entwicklung und Kreislaufwirtschaft, um somit die Implementierung von Kreislaufwirtschaftsprinzipien auch in seinen Partnerfirmen zu unterstützen. Zusammen mit Adria Mobil, dem Spitzenreiter im Bereich Wohnmobilbau, verfolgen wir das Ziel durch Einsatz von umweltschonenden und nachhaltigen Materialien einen niedrigen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) in Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pripravlja prenovljeno Strategijo pametne specializacije področja tovarn prihodnosti za uspešno črpanje 9,7 milijona evrov povratnih in nepovratnih sredstev. Med ključnimi prihodnjimi aktivnosti SRIP ToP je predviden tudi razvoj in priprava koncepta Strateškega instrumenta Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarn prihodnosti.

WARUM TECOS?

  • Langjährige Erfahrungen
  • Kompetentes Personal
  • Kurze Reaktionszeit
  • Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
  • Spitzenmäßige Ausstattung der führenden Weltlieferanten

Prijava eseznam Tecos