Ekoinovacijske spretnosti za evropske oblikovalce - ECOSIGN 11:04:2016

There is no translation available.

Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS, Center RS za poklicno izobraževanje in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru sodelujemo pri evropskem projektu, namenjenem oblikovalcem prehrambne embalaže, elektronskih izdelkov in tekstila. 

 

logo ecosign def

Z novim skupnim učnim načrtom in programom usposabljanja za oblikovalce nameravamo zmanjšati škodljive vplive na okolje v življenjskem ciklu izdelkov.

V projekt Ekoinovacijske spretnosti za evropske oblikovalce (ECOSIGN) je vključenih 12 partnerjev iz Italije, Romunije, Španije in Slovenije. Z izvajanjem projekta, ki bo trajal tri leta, in katerega koordinator je TECOS, smo začeli v začetku novembra 2015.

Gre za ustvarjanje zavezništva ekoinovacijskih spretnosti v štirih evropskih državah s ciljem reševanja pomanjkanja znanja oblikovalcev, ki prihajajo iz treh gospodarskih sektorjev: prehrambena embalaža, elektronski izdelki  in oblačila oziroma tekstil. Ti sektorji imajo sisteme proizvodnje-potrošnje z globaliziranimi dobavnimi verigami in velike deleže uvoza za gospodarstvo EU. Faze proizvodnje pogosto potekajo v tujini, medtem ko fazo projektiranja, ki je večinoma v rokah evropskih oblikovalcev, določa 80 odstotkov okoljskega vpliva izdelka. Projekt ECOSIGN bo omogočil industrijskim oblikovalcem iz teh sektorjev zmanjšati vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelkov, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, izdelave, pakiranja, transporta, odlaganja in recikliranja.

Projektni partnerji so:

  • strokovnjaki iz sektorjev kot so raziskovalni centri, grozdi in združenja, ki imajo oddelke nemenjene eko inovacijam,
  • ponudniki izobraževanj kot so centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter univerze, ki nudijo tudi usposabljanja na področju eko inovacij,
  • izobraževalni organi na nacionalni in regionalni ravni, neodvisni certifikacijski organi in organi poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju varstva okolja.

Osrednji cilj projekta sta nov skupni učni načrt in program usposabljanja za evropske »ekooblikovalce«. Oblikovalci bodo pridobili spretnosti in kompetence glede okoljskih tehnologij, prav tako bo oblikovalcem omogočeno, od določenega sektorja, da spremenijo svojo industrijsko dejavnost na drugih področjih.

Projekt ECOSIGN poteka v okviru evropskega programa Erasmus+, ukrepa Sector Skills Alliances, ki ga podpira KEY ACTION 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Vrednost projekta, katerega izvedba je financirana s strani Evropske komisije, znaša 708.040,00 evrov.

eu flag co funded pos rgb left

WARUM TECOS?

  • Langjährige Erfahrungen
  • Kompetentes Personal
  • Kurze Reaktionszeit
  • Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
  • Spitzenmäßige Ausstattung der führenden Weltlieferanten

Prijava eseznam Tecos