Hvala za v prihodnost usmerjen Dan orodjarstva! 08:11:2017

There is no translation available.

Za nami je uspešen Dan orodjarstva, ki je povezal slovenske orodjarje in uporabnike orodij, letos prvič pa srečanje Orodjarskega združenja TECOS nadgradil s srečanjem članov Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR).

TECOS Dan orodjarstva 2017Z vašim sodelovanjem, predlogi in konstruktivno razpravo o nadaljnjih usmeritvah orodjarskega združenja so prihodnji načrti jasni ter sprejeti s soglasjem in premislekom članov združenja TECOS. Glede na svetovne trende in priložnosti, ki se orodjarstvu ponujajo v okviru Strateškega partnerstva SRIP Tovarne prihodnosti, lahko našo povezanost in sodelovanje še nadgradimo; skupaj lahko z vlaganji v zaposlene v orodjarski panogi odgovorimo na izzive Industrije 4.0 ter sledimo začrtani poti in krepimo vlogo orodjarstva kot ene najpomembnejših izvozno usmerjenih slovenskih panog.

»Učinkovita zastopanost interesov, povezanost podjetij v panogi ter  prepoznani izzivi in konkurenčne prednosti vključenih podjetij so bile ključnega pomena za aktivno sodelovanje v procesu priprave vladne Strategije pametne specializacije ter za njene ambiciozne, a dosegljive cilje,« je na Dnevu orodjarstva povedal direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič. Izpostavil je celovito tehnološko prestrukturiranje orodjarstva z dvigom dodane vrednosti na zaposlenega za 25 % (v povprečju 45 tisoč evrov na zaposlenega) in povečanje izvoza avtomatiziranih industrijskih sistemov in opreme za vsaj 25 % do leta 2023 ter dodal, da bo pri zasledovanju teh ciljev pomembno vlogo odigral prenovljen način delovanja orodjarskega združenja.

Delovni tempo nas prepogosto usmerja zgolj v  učinkovito in storilnostno naravnano delovanje, v katerem sta hitenje in pomanjkanje časa stalnica. Običajno nam ne dopušča poglobljenih razprav in neformalnih druženj, zato hvala, ker ste si vzeli čas. 

17-08-16 kor logotipi financerjev

 

 

 

WARUM TECOS?

  • Langjährige Erfahrungen
  • Kompetentes Personal
  • Kurze Reaktionszeit
  • Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
  • Spitzenmäßige Ausstattung der führenden Weltlieferanten

Prijava eseznam Tecos