Do ocene stanja digitalne zrelosti podjetja s pozivom DIH Slovenije 13:10:2020

There is no translation available.

Mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko s prijavo na poziv Pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja brezplačno pridobijo oceno digitalne zrelosti podjetja. Digitalno invoacijsko središče Slovenije (DIH Slovenije), katerega strateški partner je tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, želi z omenjenim pozivom dvigniti raven prepoznavanja uporabnosti in dodane vrednosti digitalnih tehnologij.

Ocena stanja digitalizacije Foto: freepikAktivnosti DIH Slovenije, kot je poziv za pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti, so usmerjene k dvigu zavesti o pomenu digitalne preobrazbe podjetij ter k izgradnji digitalnih kompetenc, uvajanju inovacijskih modelov in procesov tudi v orodjarski panogi. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Kako poteka postopek?

 1. Prijavitelj se prijavi, o uspešni prijavi so prijavitelji praviloma obveščeni v roku 20 delovnih dni od prijave.
 2. Če je prijava uspešna, DIH Slovenije pozove k podpisu Dogovora o vključitvi. Če se prijavitelj v roku osmih (8) dni od prejema poziva na podpis dogovora o sodelovanju ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za vključitev v aktivnosti. Izvedba aktivnosti bo potekala od novembra 2020 naprej.
 3. V primeru podpisa dogovora sledi brezplačna registracija v sistem, prijavitelj izpolni vprašalnik. Na podlagi odgovorov sistem samodejno izvede oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja in prijavitelju/prejemniku pošlje rezultate skupaj s priporočili, s pomočjo katerih podjetje lahko stopnjo digitalizacijo podjetja še izboljša.
 4. Prijavitelj/prejemnik je upravičen do dveh izdelav ocen stopnje digitalne zrelosti podjetja.

Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve, kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:

 • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
 • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
 • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

Rok za prijavo za pridobitve ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja s svetovanjem je odprt do najkasneje 30. 06. 2023. Celotno vsebino poziva najdete na spletni strani DIH Slovenije, prijavo na poziv pa lahko oddate tugi TUKAJ.

WARUM TECOS?

 • Langjährige Erfahrungen
 • Kompetentes Personal
 • Kurze Reaktionszeit
 • Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
 • Spitzenmäßige Ausstattung der führenden Weltlieferanten

Prijava eseznam Tecos