Nachrichten

The project partners participated in the twelfth regular monthly meeting of the 1Point project, which took place online on 4.1.2022. The main goal of the meeting was to check the final work on activities A3 - ECVET curriculum and A4 - Development of training content.

The project partners participated in the eleventh regular monthly meeting of the 1Point project, which took place online on 14 December 2021. The main goal of the meeting was to check the final work on activity A4 - Development of training content and the publication of the 2nd newsletter.

The project partners participated in the tenth regular monthly meeting of the 1Point project, which took place online on 16 November 2021. The main goal of the meeting was to check the progress of activities A4 - Development of training content.

As part of the organized event FANUC Open Days, which took place from 21 to 24 September 2021, we presented the 1Point project to a group of experts in the field of industrial maintenance (maintenance managers, maintainers and service technicians) to department heads, company directors as well as present students (mechanical and electrical engineering).

There is no translation available.

Najpomembnejši strokovni dogodek slovenske orodjarske industrije – Dan orodjarstva 2022 – ostaja zvest svoji edinstveni povezovalni vlogi. Rezervirajte si 7. april 2022 in se nam na Dnevu orodjarstva pridružite v okviru Mednarodnega industrijskega sejma v Celju. V TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije želimo tudi letošnji strokovni dogodek oplemenititi s srečanji med podjetji in mrežniškimi aktivnostmi. Za podjetja iz orodjarske, avtomobilske in proizvodne panoge ponujamo več priložnosti za aktivno sodelovanje.

There is no translation available.

1Point projektni partnerji so sodelovali na 2. transnacionalnem srečanju v Solunu, ki je potekalo skupaj po spletu in fizično dva dni od 29. do 30. junija 2021. Glavni cilj sestanka je bil preveriti dosedanji napredek na 1Point projektu v smislu tehničnih in administrativnih vprašanj v zvezi s projektom ter organizirati naslednje projektne korake.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na devetem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 5.10.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na osmem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 7.9.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na sedmem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 27.7.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti stanje diseminacije oz. razširjanja projekta, uskladiti aktivnost na A3 – razvoj profila ECVET in preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na šestem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 1.6.2021. Glavni cilj srečanja je bil uskladiti aktivnosti na A3 – Razvoj profila ECVET in preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja pred naslednjim transnacionalnim srečanjem v Grčiji.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na petem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 14.5.2021. Glavni cilj srečanja je bil dokončanje aktivnosti A2 – Metodologija usposabljanja in preverjanje napredka pri razvoju ECVET profila na tretji projektni aktivnosti A3 – razvoj ECVET profila.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na četrtem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 30.3.2021. Glavni cilj srečanja je bil pogledati posodobljene rezultate in preveriti napredek pri aktivnosti A2 – Metodologija usposabljanja.

There is no translation available.

Projektni partnerji so sodelovali na tretjem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 4.3.2021. Glavni cilj srečanja je bil pregledati pridobljene rezultate raziskovalnih dejavnosti (O1/A1 – Raziskave) v partnerskih državah in skupaj opraviti detaljni vpogled v obstoječe tečaje skupaj z nacionalnimi kvalifikacijami ter preveriti napredek, ki je bil dosežen na dejavnosti A2 – Metodologija usposabljanja.

WARUM TECOS?

  • Langjährige Erfahrungen
  • Kompetentes Personal
  • Kurze Reaktionszeit
  • Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
  • Spitzenmäßige Ausstattung der führenden Weltlieferanten

Prijava eseznam Tecos