News

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije zaposli

Razvojnega inženirja na področju razvoja novih izdelkov

There is no translation available.

Kakšno je stanje in trend bioplastičnih materialov v EU in v Sloveniji? Kakšne vrste bioplastičnih materialov ponujajo slovenski proizvajalci in s kakšnimi izzivi se soočajo? Kaj se zgodi z bioplastičnimi izdelki po koncu njihove življenjske dobe, ko pridejo do centrov za ravnanje z odpadki? 

There is no translation available.

TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot koordinator projekta LIFE CEPLAFIB (A New Circular economy through the valorisation of postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer) na dan 23. September, 2021 gostil zaključno konferenco projekta, na kateri so bil predstavljeni glavni izsledki in rezultati zadnjih treh in pol let intenzivnih raziskav konzorcijskih partnerjev. Projekt LIFE CEPLAFIB je bil delno sofinanciran iz programa LIFE, edinega evropskega finančnega instrumenta Evropske komisije, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave ter je namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

The most important professional event of the Slovenian toolmaking industry - Toolmaking Day 2021 - remains faithful to its unique connecting role in this year's event as well. Book December 13th 2021 and join us at the Toolmaking Day at the Slovenian Digital Center. In cooperation with the SRIP Factory of the Future (SRIP ToP), TECOS Slovenian Tool and Die Development Center also wants to enrich this year's professional event with meetings between companies and networking activities. This year's event also brings more opportunities for active participation.

There is no translation available.

»Avtomatizacija, digitalizacija in hiter tehnološki razvoj so postali del našega vsakdana. Zdravstvena kriza je v ospredje postavila še potrebe po večjem prilagajanju razmeram in po pridobivanju vedno novih kompetenc. Vse to naj bi pripomoglo pri doseganju večje dodane vrednosti, ki je ključni cilj našega gospodarstva. V celjskem TECOS-u imajo več projektov, ki stremijo k temu cilju,« so uvodoma zapisali v tedniku Celjan.

 

  

  • Valorising the postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer for three mass production industrial sectors: Automotive-Caravanning, Packaging & Construction-Building

The LEVEL-UP project upgrades existing production lines and extends their useful lifetime. Automation, digitalisation and rapid technological development have a common goal - greater added value and competitiveness on global markets. TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre recognized one of these opportunities to upgrade existing production machines; together with 32 partners we joined the international LEVEL-UP consortium, which is funded by Horizon 2020 and is worth more than 17 million.

There is no translation available.

Inovativnost razvoja novih hibridnih materialov in komponent, ki je zadnja leta zaposloval sodelavce TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, je kot pomemben razvojni prispevek na področju hibridnih materialov prepoznal Alfred Nobel Science Park. Organizator mednarodne konference Hibridne komponente - napredne proizvodne tehnike za hibridne materiale v strukturnih lahkih aplikacijah (Hybrid Components Meeting – Advanced Manufacturing Techniques for Hybrid Materials in Structural Lightweight Applications) je namreč na konferenci zbral podjetja in institucije z namenom predstavitve najnovejših hibridnih materialov za uporabo v lahkih strukturnih aplikacijah.

As one of the key challenges in the coming year 2021, the TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre has set itself the standardization of product design processes, measurements, simulations, prototyping and production. The process of obtaining the ISO 9001 standard, which we started at the end of last year, has been successfully completed. TECOS has thus completed a step towards formally ensuring the highest quality standards.

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je največji ponudnik inženirskih storitev v regiji, saj manjšim in večjim orodjarskim podjetjem omogoča hitre, kakovostne in dostopne storitve razvoja izdelkov, optimiranja procesov brizganja plastike, simulacije litja in preoblikovanja kovin, MKE-trdnostne preračune, storitve 3D-skeniranja in vzvratnega inženirstva, optične 3D-meritve in mersko kontrolo, prototipiranje in brizganje malih serij, konformno hlajenje in 3D-tisk kovin, prenos tehnologij in tudi razvoj izdelkov na ključ. Poleg inženirskih storitev TECOS izvaja podporo podjetjem pri vzpostavljanju koncepta Industrije 4.0 v proizvodnji in nenehno krepi raziskovalno dejavnost na področjih procesnih tehnologij, razvoja materialov, mehatronike, naprednih numeričnih analiz ter analiz vplivov na okolje, beremo v aprilski številki Računalniških novic.

Innovative results of the LIFE Citruspack project - Biodegradable packaging for the cosmetics and food industry are participating in the world-renowned competition for the best examples of sustainable packaging products - Sustainability Awards 2021. TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre is a proud member of the LIFE Citruspack consortium, which was chosen in the final selection with exceptional sustainable products.

TECOS is increasingly focused on sustainable development and the circular economy, which would ensure the transfer of such principles to partner companies. Together with Adria Mobil, the leading manufacturer of leisure vehicles, we want to achieve just that; ensure a lower carbon footprint by using more environmentally friendly and sustainable materials.

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) in Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pripravlja prenovljeno Strategijo pametne specializacije področja tovarn prihodnosti za uspešno črpanje 9,7 milijona evrov povratnih in nepovratnih sredstev. Med ključnimi prihodnjimi aktivnosti SRIP ToP je predviden tudi razvoj in priprava koncepta Strateškega instrumenta Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarn prihodnosti.

Why choose TECOS?

  • Vast Experience
  • Highly Trained Staff
  • Short Response Time
  • One Contact For All Your Problems
  • State-of-the-art Equipment

Prijava eseznam Tecos