Srečanje vseh članov in partnerjev TECOS-a

Prijave

Zaradi lažje organizacije prosimo da čimprej ali najkasneje do 23.11.2015 javite svojo prisotnost Špeli Bordon na (03) 490 09 20 ali info@tecos.si!

Spoštovani člani in partnerji TECOS-a, dragi prijatelji! V imenu TECOS-a, Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, sklicujem Srečanje vseh naših članov in partnerjev, ki bo dne 26. novembra 2015 ob 14.00 v Celju, poslovna stavba Tehnopolis na Kidričevi ulici 24.

Poglaviten motiv za organizacijo srečanja je predstavitev plana dela naše organizacije kot združenja slovenskih orodjarjev, opredelitev najbolj pereče problematike orodjarske branže in predelovalne industrije ter obravnava podpornega okolja omenjenih branž v Sloveniji. Dodaten motiv je tudi dejstvo, da je pred vrati sprostitev prvih nepovratnih sredstev v okviru nove finančne perspektive, kjer je orodjarstvo prvič posebej omenjeno kot ena najpomembnejših panog.

Zaradi večje operativnosti smo zastavili tri naloge, ki jih bomo na dogodku želeli izpolniti:

  • 1. NALOGA: Potrditev poglavitnih usmeritev delovanja interesnega združenja orodjarjev pod okriljem TECOS-a
  • 2. NALOGA: Identifikacija manjkajočih podpornih tehnologij orodjarski in kovinsko predelovalni branži v slovenskem prostoru
  • 3. NALOGA: Oblikovanje Strateškega partnerstva za pridobivanje razvojnih sredstev v okviru nove Strategije pametne specializacije

Tematiko bomo obravnavali v sklopu okrogle mize in moderirane debate s sodelovanjem vidnih predstavnikov stroke ter članov upravnih in nadzornih organov TECOS-a. Pomembna točka bo tudi oblikovanje podpore pri oblikovanju konsenza glede Strateškega partnerstva in začrtanje usmeritev nadaljnjih podpornih aktivnosti TECOS-a.

Osnutek programa

13:30 – 14:00 Registracija udeležencev
14.00 – 14:10 Otvoritev in pozdravni nagovor predsednika Upravnega odbora TECOS-a
14:10 – 14:50 Uvodni nagovor direktorja dr. Aleša Hančiča in kratka predstavitev TECOS-a
14:50 - 15:10 Predstavitev stanja in aktivnosti na področju združenja orodjarjev
15:10 – 15:25 Odmor
15:25 – 16.00 Predstavitev slovenske Strategije Pametne Specializacije, prihajajočih razpisov ter skupno oblikovanje Strateškega partnerstva na področju pametnih proizvodnih procesov
16.15 – 17:00

Okrogla miza / vodena debata: Kaj pričakujemo od združenja slovenskih orodjarjev kot podpornega okolja slovenski orodjarski ter predelovalni industriji?

Zaključek in mreženje

Vaše mnenje nam pomeni izredno veliko, zato ste vljudno vabljeni k udeležbi in soustvarjanju prihodnosti naše branže! Naša iskrena želja je, da se vabilu odzovete vsi, ker bodo le tako rezultati posveta odražali tudi vaša stališča.

 

Dr. Aleš Hančič

direktor TECOS

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos