Novice

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije vsako leto v okviru promocije zdravja na delovnem mestu organizira ekskurzijo, namenjeno gibanju in promociji zdravja na delovnem mestu. Sodelavci se vsako leto odpravimo drugam in ekskurziji dodamo še kakšno aktivnost ali miselno igro. Letos smo se po dolgem času, saj nam razmere prej niso dopuščale, končno odpravili iz Celja in jo švignili proti Gorenjski.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil razpis P4D ReactEU, katerega namen je spodbuditi rast in razvoj s sofinanciranjem digitalizacije. Med upravičence, ki lahko pridobijo subvencijo v vrednosti od 30 do 100 tisoč evrov oz. do 60 % upravičenih stroškov, sodijo tudi orodjarska podjetja. SPS želi spodbuditi predvsem odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Projekt LEVEL-UP nadgrajuje obstoječe proizvodne linije in jim podaljšuje življenjsko dobo. Avtomatizacija, digitalizacija in hiter tehnološki razvoj imajo skupen cilj – večjo dodano vrednost in konkurenčnost podjetij na globalnih trgih. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je eno od priložnosti za to prepoznal v nadgradnji obstoječih proizvodnih strojev, zato smo se skupaj z 32 partnerji povezali v mednarodni konzorcij projekta LEVEL-UP, ki je financiran iz programa Obzorja 2020 in vreden kar 17 milijonov evrov.

Inovativnost razvoja novih hibridnih materialov in komponent, ki je zadnja leta zaposloval sodelavce TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, je kot pomemben razvojni prispevek na področju hibridnih materialov prepoznal Alfred Nobel Science Park. Organizator mednarodne konference Hibridne komponente - napredne proizvodne tehnike za hibridne materiale v strukturnih lahkih aplikacijah (Hybrid Components Meeting – Advanced Manufacturing Techniques for Hybrid Materials in Structural Lightweight Applications) je namreč na konferenci zbral podjetja in institucije z namenom predstavitve najnovejših hibridnih materialov za uporabo v lahkih strukturnih aplikacijah.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije si je kot enega ključnih izzivov v prihajajočem letu 2021 postavil standardizacijo procesov načrtovanja izdelkov, meritev, simulacij, izdelave prototipov in proizvodnje. Proces pridobivanja standarda ISO 9001, ki smo ga začeli konec lanskega leta, se s uspešno prestano presojo bliža koncu. TECOS je tako korak bliže k formalnem zagotavljanju najvišjih standardov kakovosti.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je največji ponudnik inženirskih storitev v regiji, saj manjšim in večjim orodjarskim podjetjem omogoča hitre, kakovostne in dostopne storitve razvoja izdelkov, optimiranja procesov brizganja plastike, simulacije litja in preoblikovanja kovin, MKE-trdnostne preračune, storitve 3D-skeniranja in vzvratnega inženirstva, optične 3D-meritve in mersko kontrolo, prototipiranje in brizganje malih serij, konformno hlajenje in 3D-tisk kovin, prenos tehnologij in tudi razvoj izdelkov na ključ. Poleg inženirskih storitev TECOS izvaja podporo podjetjem pri vzpostavljanju koncepta Industrije 4.0 v proizvodnji in nenehno krepi raziskovalno dejavnost na področjih procesnih tehnologij, razvoja materialov, mehatronike, naprednih numeričnih analiz ter analiz vplivov na okolje, beremo v aprilski številki Računalniških novic.

Inovativni rezultati projekta LIFE Citruspack – Biorazgradljiva embalaža za kozmetično in prehrambno industrijo kandidirajo na svetovno prepoznanem tekmovanju za izbor najboljših primerov trajnostnih embalažnih produktov - Sustainability Awards 2021. V TECOS Razvojnemu centru orodjarstva Slovenije smo kot partner projekta LIFE Citruspack ponosni, ker smo se s konzorcijem partnerjev z izjemnimi trajnostnimi produktiuvrstili v finalni izbor.

V času Predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije (EU) med 10. junijem in 31. decembrom 2021 bo na območju BTC City Ljubljana vzpostavljeno Digitalno razstavišče – Tehnologija za Ljudi, katerega namen je predstavitev središča naprednih tehnologij, inovacij in slovenskega znanja. V TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije vas kot strateški partner SRIP ToP vabimo, da izkoristite priložnost in se predstavite.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot partner projekta ADMA – European Advanced manufacturing support centre sredi maja (13. 5. 2021) gostil virtualni dogodek. Temeljni cilj dogodka z naslovom Slovenski primeri Industrije 4.0. je bil predstaviti dobre prakse slovenskih podjetij na področjih proizvodnje in digitalne transformacije ter izbrane projekte, v katerih TECOS nastopa bodisi v vlogi koordinatorja bodisi partnerja.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se v svojem delovanju vse bolj usmerja v zasledovanje načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, ki bi zagotovilo implementacijo principov krožnega gospodarstva tudi partnerskim podjetjem. Skupaj z vodilnim proizvajalcem vozil za prosti čas Adria Mobil si želimo doseči prav to; z uporabo okolju prijaznejših in trajnostnih materialov zagotoviti nižji ogljični odtis.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre) vas vabimo na dogodek Learning Network: MES systems embracing Big Data, IoT and SaaS: implementation and case studies.

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal vsem proizvodnim podjetjem, predvsem pa malim in srednje velikim podjetjem (MSP), učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot strateški partner SRIP Tovarne prihodnosti osredotoča na skupno pripravo strateškega instrumenta.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre) vas vabimo na dogodek Learning Network: Slovenski primeri Industrije 4.0. 

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos