Novice

Projekt LIFE BioTHOP, v katerem kot partner sodeluje tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, razpisuje prvi foto natečaj, v katerem lahko osvojite praktične nagrade. Tema prvega natečaja je HMELJ IN OKOLJE, v katerem zajemamo pomen trajnostne pridelave za lepo in zdravo okolje ter sobivanje kmetijstva, prebivalcev in živali.

V TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije smo sicer v skladu z nastalimi razmerami prilagodili poslovanje in večinoma poslujemo na daljavo, a kljub drugačnim razmeram ostajamo podporno okolje slovenskega orodjarstva, ki članom stoji ob strani. TECOS članom ponuja dodatno podporo v obliki svetovanja in iskanja novih priložnosti povezovanja med orodjarskimi podjetji. Za vse dodatne informacije je na voljo direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič na e-naslovu  ales.hancic@tecos.si in tel. številki 041 391 155.

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami  pripravil ukrepe, s katerimi želijo omiliti posledice širjenja koronavirusa.

Krožno gospodarstvo (CE) in četrta industrijska revolucija (Industrija 4.0 ali I4.0) sta nedvomno dve izmed najbolj vplivnih tematik zadnjega desetletja. Postopoma sta tako prva kot druga strategija razvoja vzbudili zanimanje oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij in industrije iz celega sveta. Čeprav ju običajno opisujemo kot dve neodvisni raziskovalni področji, obstaja množica sorodnih tematik, ki predstavljajo komplementarno vsebino akcijskega načrta Evropske unije za prehod v zeleno gospodarstvo.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, tudi letos poziva k oddaji prijav za sofinanciranje skupinskega sejemskega nastopa na največjem orodjarskem sejmu Moulding Expo 2021. Po izjemno uspešnih skupinskih predstavitvah v lanskem letu (Moulding Expo 2019 in Moulding Expo 2019), v TECOS Razvojnem centru orodjarstva Slovenije prevzemamo pobudo za nadgradnjo preteklih uspešnih skupnih predstavitev.

Partnerji projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors), smo v septembru 2019 začeli z realizacijo prvega sklopa aktivnosti (v nadaljevanju O1 / A1) projekta. Aktivnosti, ki jih bomo zaključili v aprilu letos, se nanašajo predvsem na poročilo o razmerah in razvoju aditivne proizvodnje v orodjarstvu in bivalnem sektorju ter usposabljanja na omenjenih področjih: visokotehnološka znanja in kompetence v obliki črke T v različnih poklicih (ter neusklajenost med potrebami in ponudbo usposabljanj).

Izmenjave znanj in izkušenj, identifikacija primerov dobrih praks na področju Industrije 4.0 ter študijski obisk projektnega partnerja - institucije Flanders Make so bili rdeča nit srečanja partnerjev projekta SMARTY. Slovenska partnerja projekta, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, sta tudi Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre), katerega partner je tudi TECOS, bodo v mesecu marcu organizirani trije dogodki na temo Learning Network, kjer bodo predstavljene najnovejše tehnologije v okviru Tovarn prihodnosti. V priponki je priloženo vabilo in navodilo za prijavo za posamezni dogodek. Udeležbo priporočamo predvsem direktorjem in vodilnim delavcem.

Projekt SAMANTHA - Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje je namenjen nadgrajevaju znanja in veščin na področju aditivnih tehnologij v orodjarskem in bivalnem sektorju.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot povezovalec in podporna institucija slovenskega orodjarstva povezuje s sorodnimi institucijami in interesnimi združenji. Predstavili smo se tudi na TECES  SYeNERGY, letnem dogodku inovacijskega grozda na področju elektronske in elektroindustrije, energetike ter energetsko učinkovitih rešitev. 

TECOS že več kot 25 let uspešno sodeluje s slovenskimi podjetji, prepoznaven pa je tudi v evropskem prostoru. Vpet je v vse veje proizvodne industrije, specializiran na področju oblikovanja, optimizacije in razvoja (predvsem plastičnih) delov, procesov, materialov in celotnega proizvodnega sistema.

Z izvajanjem projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo partnerji projekta pri analizi nihanja procesa zaradi temperature v prostoru dosegli pomemben napredek.

V sklopu projekta - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo analizirali vpliv temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos