Javni poziv vladi glede ukrepov za krepitev sodelovanja med razvojno raziskovalnimi in izobraževalnimi (R&R&I) organizacijami ter podjetji na področju polimerov in predelovalnih tehnologij 23:02:2015

Skupaj s partnerji projekta Polyregion Pro.ACT smo na vlado RS naslovili javno pismo s pozivom k prekinitvi krča spodbujanja raziskovalno-razvojnih aktivnosti v podjetjih.

V prejšnjem tednu smo na Vlado RS skupaj s partnerji projekta Polyregion Pro.ACT naslovili pismo, v katerem predlagatelji javno pozivamo vse odgovorne vladne inštitucije in predstavnike zakonodajne oblasti, da pripomorejo k uresničitvi v pozivu navedenih ukrepov ter s tem omogočijo razširitev razvojnih aktivnosti, ki so ključne za dvig gospodarske rasti v Sloveniji in hkrati pripomorejo k multipliciranju čezmejnega sodelovanja med podjetji ter R&R&I inštitucijami na področju polimerov in predelovalnih tehnologij v slovenskih in avstrijskih obmejnih regijah.

 

Poziv je bil poslan vsem pomembnejšim medijem v državi, v celoti je dosegljiv v pripeti pdf datoteki. Prejeli smo že prve pozitivne odzive, upamo da bodo odgovorni na vladi in pristojnih ministrstvih tudi s pomočjo tega poziva prepoznali nujnost podpore razvojno naravnanim podjetjem in organizacijam in se bo posledično sprostil krč, v katerem se je to področje znašlo v zadnjem času.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos