Orodjarstvo močno vpeto v slovenski dokument SPS! 17:07:2015

Skupaj nam je uspelo - orodjarstvo močno vpeto v SPS! S tem je naš in seveda tudi trud vseh sodelujočih pri pripravi slovenskega dela strategije pametne specializacije bogato poplačan.

Strategija pametne specializacijeSlužba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek, 10. julija 2015, na Evropsko komisijo posredovala nadgrajeno različico Strategije pametne specializacije kot podlago za zaključek usklajevanj.

Razvojni center orodjarstva Slovenije – TECOS je sodeloval v procesu podjetniškega odkrivanja perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri s pobudo SMARTTOOLS, ki je bila uvrščena med najperspektivnejše predloge in izbrana za javno predstavitev. Kot rezultat naših aktivnosti so v prioriteto področje (S)INDUSTRIJA 4.0 v okviru domene Tovarn prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov vključili tudi ključno ciljno usmeritev:

  • Celovito tehnološko prestrukturiranje orodjarstva z dvigom dodane vrednosti na zaposlenega za 25%, to je na, v povprečju, 45.000 evri na zaposlenega do leta 2023.
  • Povečanje izvoza avtomatiziranih industrijskih sistemov in opreme za vsaj 25% do leta 2023 in sicer še posebej na področjih orodjarstva, robotike in pametnih industrijskih mehatronskih sistemov

Na osnovi SPS bo izvedenih za 750 milijonov evrov razvojnih naložb letno, od česar na javna sredstva odpade dobrih 400 milijonov, z upoštevanjem finančnega vzvoda pri finančnih instrumentih pa 575 milijonov evrov. Ukrepi se nanašajo na področje raziskav, razvoja in inovacij, razvoja človeških virov, na področje podjetništva in razvoja podeželja ter na spodbujevalne ukrepe razvojne države.

Doseženega uspeha smo iskreno veseli, saj po našem vedenju tako odkrito izpostavljene podpore orodjarstvu v prejšnjih finančnih perspektivah ni bilo. To nam daje spodbudo za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za izvajanje razvojnih aktivnosti v okviru pričakovanih novih javnih razpisov na nacionalni ravni.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos