Naša sodelavka, dr. Vesna Žepič, prejela prestižno nagrado 25:11:2015

Dr. Vesna Žepič, raziskovalka na Razvojnem Centru Orodjarstva Slovenije – TECOS, prejela nagrado za najboljše zaključno delo s področja papirništva in sorodnih ved.

Nagrado za najboljše zaključno delo s področja papirništva in sorodnih ved v letu 2015, ki jo podeljuje Združenje papirne in papirno predelovalne industrije, je prejela Dr. Vesna Žepič iz Razvojnega Centra Orodjarstva Slovenije – TECOS. Nagrada je promocija znanstvene odličnosti Slovenije in prikaz uspešnega sodelovanja industrije in raziskovalne sfere.

Iskrene čestitke, Vesna!

Podelitev priznanj za izjemno znanstveno delo s področja papirništva in sorodnih ved na Dnevu
slovenskega papirništva 2015, Bled (levo: Tadej Gosak, predsednik UO Združenja papirne in
papirno predelovalne industrije pri GZS, Ljubljana (SI)); na sredini: nagrajenka dr. Vesna Žepič, TECOS;
desno: Petra Prebil Bašin, direktorica Združenja papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS, Ljubljana (SI)

Strokovna komisija je v doktorski nalogi z naslovom Morfološke, termične in strukturne lastnosti sušene in kemijsko modificirane nanofibrilirane celuloze lesa iglavcev ter njen ojačitveni potencial, prepoznala zelo kakovostno delo in svojo odločitev o zmagovalki podprla z besedami: “Gre za obsežno delo, ki povezuje teoretično znanje s praktičnim in predstavlja pomemben znanstveni prispevek k proučevanju in načrtovanju biorazgradljivih nanokompozitnih struktur s tako ali podobno sestavo, osnovano na naravi prijaznih materialih ter sodobnih in ekološko prilagojenih proizvodnih procesih. Zanimiva in v preteklosti še neraziskana tematika“.

Pod mentorstvom dr. Ide Poljanšek in so-mentorstvom Prof. Dr. Primoža Ovna (UL, Biotehniška Fakulteta) je avtorica opredelila ojačitveni potencial nanofibrilirane celuloze za namen izboljšanja končnih lastnosti biopolimernih osnov: polimlečne kisline (PLA) in polihidroksibutirata (PHB). Raziskovalno delo obravnava tri področja: sušenje vodne suspenzije nanofibrilirane celuloze, kemično modifikacijo nanofibrilirane celuloze in izdelavo nanokompozitnih sistemov na osnovi vlivanja raztopin oziroma tehnologije ekstruzije in brizganja. Izbrano raziskovalno področje in dobljeni rezultati so zanimivi za širšo raziskovalno skupnost doma in v tujini in v prihodnosti lahko pripomorejo k uspešnemu in hitrejšemu razvoju nanokompozitnih sistemov na osnovi naravnih surovin.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos