Odprti nacionalni razpisi! 02:02:2016

V petek 29.1. je vlada RS v domeni MGRT in MIZS objavila odprta javna razpisa za sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti (RRI) v podjetjih in raziskovalnih inštitucijah.

Skupna točka vsem razpisom je Strategija pametne specializacije S4, kjer so opredeljena področja uporabe in v katera se morajo umestiti RRI projekti.

V razpisu MGRT - JAVNI RAZPIS ZA »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE (TRL 6-9)« je na voljo skupaj 12.000.000 € od tega je velikost sofinanciranja enega projekta 500.000 €.

Razpis MIZS - JAVNI RAZPIS ZA »RRI V VERIGAH IN MREŽAH VREDNOSTI« pa je velik 55.000.000 € in bodo sredstev do višine 6.000.000€ dodeljena večjim konzorcijskim projektom v fazah razvojne stopnje od TRL 3-6.

Sofinanciranje je odvisno od velikosti podjetja in tipa izvajanja RRI aktivnosti.

Več informacij in razpisne pogoje si lahko preberete na povezavah:

Lahko pa se obrnete tudi na nas in bomo skupaj prišli do najboljših rešitev za nastop na razpisu.

Kontakt

Dr. Dominik Kobold, Vodja raziskovalnega oddelka
e-naslov: dominik.kobold@tecos.si,
Tel.: +386 (0)3 426 46 14, GSM: +386 (0)41 814 015

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos