Natisni to stran

TECOS uspešen na prvem javnem razpisu v okviru Strategije pametne specializacije, S4 27:07:2016

Na javnem razpisu »RRI v verigah in mrežah vrednosti« – Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)« je sredstva v skupni vrednosti 53,6 milijona evrov pridobilo devet programov, med njimi tudi programa GOSTOP in MARTINA iz prednostnih področij Tovarne prihodnosti in Razvoj materialov kot končnih produktov, v katerih TECOS nastopa kot eden izmed ključnih RR partnerjev.

 

SPS slo

Program: MARTINA (MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije)

Trajanje projekta: 36 mesecev

Program: RRI v verigah in mrežah vrednosti: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)«

Koordinator: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)

TECOS vloga:TECOS v programu vodi razvojno raziskovalni projekt - RRP4 in aktivno sodeluje na projektih RRP1, RRP5 in RRP6. Glavna področja, ki jih pokriva TECOS v okviru programa MARTINA so: razvoj novih multikomponentnih materialov, ki se bodo tržili na področju energije, transporta, okolja, medicine in IKT, sodelovanje pri razvoju novih prototipnih orodnih jekel za brizganje polimernih materialov in optimiziranju tehnologije 3D tiska kovin za izdelavo prototipnega orodja s konformnim hlajenjem za dosego optimalnih lastnosti končnih brizganih izdelkov.

Ostali partnerji: IMPOL, KI, KOLEKTOR, METAL, RCJ, ŠTORE, TALUM, TPV, ULFS, ULNTF, UMFS, VESOL, ZAG, ZLATC

Opis projekta:Program MARTINA je kratica za MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije (ang: MAteRials and TechnologIes for New Applications). Vanj je vključenih 16 slovenskih podjetij in ustanov, ki so si v naslednjih treh letih zadali cilj povečanega (so)vlaganja v nekaj ključnih novih materialov, tehnologij za razvoj in obdelavo materialov ter v raziskave in razvoj prototipov novih izdelkov. Eden ključnih ciljev je oblikovanje in obvladovanje celovitih verig vrednosti, od surovin do končnega izdelka, in sicer v tistih rastočih panogah, ki so dovolj velike in dobič- konosne ter še vedno segmentirane do te mere, da se lahko povezana slovenska industrija vanje konkurenčno vključuje. V programu MARTINA sodelujejo podjetja: Metal Ravne, Acroni oziroma RCJ – Razvojni center Jesenice, Impol, Štore Steel, Kolektor Group, Talum, TPV in Zlatarna Celje ter RR inštituti oziroma fakultete: IMT – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kemijski inštitut iz Ljubljane, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Strojna fakulteta Univerze v Mariboru, Center odličnosti Vesolje in ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Program pokriva pet komplementarnih področij raziskav, razvoja in inoviranja (RRP1 - RRP6): • RRP1: Nova orodna jekla in orodja za delo v vročem ter delo s plastiko (vodi Metal Ravne) • RRP2: Nova visoko trdna jekla (vodi Štore Steel) • RRP3: Nove aluminijeve zlitine (vodi Impol) • RRP4: Multikomponentni materiali (vodi TECOS) • RRP5: 3D-tisk kovin in inovativne tehnologije obdelave (vodi Acroni oziroma RCJ) Šesti RRP6 je namenjen povezovanju posameznih materialov, tehnologij in procesov obdelave s ciljem razvoja novih prototipov, ki se bodo testirali v praksi in bodo podlaga za nove konkurenčnejše izdelke za trg.

Program: GOSTOP (Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti)

Trajanje projekta: 42 mesecev

Program: RRI v verigah in mrežah vrednosti: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)«

Koordinator: Inštitut Jožefa Štefana (IJS)

TECOS vloga: TECOS v programu vodi dva razvojno raziskovalna projekta: RRP3 – Pametna mehatronska orodja in visokoproizvodne linije s pametno platformo in RRP4 - Razvoj demonstracijskega pametnega mehatronskega orodja in prototipa proizvodne linije s pametno platformo. V okviru omenjenih projektnih sklopov bodo razviti koncepti nove generacije mehatronskih orodij, ki bodo integrirani v sistem IIoT (Industrial Internet of Things), z vključitvijo novih materialov in površinskih obdelav, ter zanje razvili osnovne gradnike za vgradnjo, samo-nadzor in kalibracijo. Mehatronska orodja oblikujejo presečna polja z aktivnostmi tehnologij vodenja predvsem v smeri podatkov in IoT, robotike kot potencialnega nosilca teh orodij in fotonike (novi materiali in površinske obdelave).

Ostali partnerji:FE, FS, FRI, FERI, KOLEKTOR, INEA, METRONIK, HIDRIA, YASKAWA, PODKRIZNIK, NELA, COSYLAB, L-TEK, SPICA, OPTOTEK, LPKF, FOTONA

Opis projekta: Cilj predlaganega programa GOSTOP je pospešiti razvoj in izgradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo. V programu so združene raziskovalne skupine iz trinajstih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij, ki imajo kompatibilne raziskovalno-razvojne programe in že izvajajo raziskave na področju pametnih tovarn. V okviru programa GOSTOP so identificirana štiri področja, na katerih lahko Slovenija doseže pomembne preboje v bližnji prihodnosti: tehnologije vodenja, orodjarstvo, robotika in fotonika. V program je vključenih več vertikalnih verig vrednosti, ki bodo v bližnji prihodnosti vodile do novih produktov, s katerimi bo slovenska industrija izboljšala svojo konkurenčnost. GOSTOP vključuje razvoj novih izdelkov in tehnologij, ki jih razvijajo agilna manjša in srednja podjetja, kot tudi razvoj celotnega koncepta pametne tovarne, ki bo pripeljal do celovitih in integriranih sistemov, s katerimi bodo lahko večja slovenska podjetja optimizirala lastne proizvodne procese in razvila nove produkte z veliko dodano vrednostjo. Primer takšnega produkta je vizija tovarne na ključ za globalni trg, ki jo vključuje naš program. Uspešna izvedba programa GOSTOP bo prispevala k bistvenemu dvigu dodane vrednosti in k povečanju izvoza v sodelujočih podjetjih.