Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva 03:03:2017

TECOS kot nosilec partnerstva za razvoj kadrov na področju orodjarstva smo bili uspešni na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 – KOC 2.0. 

 MDDSZ logo   SRIP-logo-final 003 ESS logo

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR) bo deloval znotraj dejavnosti C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V partnerstvo je vključenih 16 močnih panožnih podjetij: ŽUST-AL d.o.o., 3 CNC d.o.o., KERN d.o.o., ANTON BLAJ d.o.o., EMO ORODJARNA d.o.o., GORENJE ORODJARNA d.o.o., KOLEKTOR ORODJARNA  d.o.o., KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., DAFRA d.o.o., IMAS d.o.o., AMBI-METALPLAST d.o.o., IKOR d.o.o., ROBOTEH d.o.o., VIVAPEN D.O.O., TEHNOS d.o.o. in ODELO Slovenija d.o.o.

TECOS, kot neodvisni zastopnik interesov slovenskih orodjarjev, bo skrbel za finančno in administrativno vodenje izvajanja projekta, medtem ko bo za razvoj kompetenčnega modela in možnosti razvoja ključnih kompetenc prihodnosti najbolj vitalnega kadra poskrbel kadrovski partner KOMPETENCA.

Ključni identificirani kadri, ki bodo vključeni v usposabljanja bodo 1. Uprava (vodstvo), 2. Produktni vodje, 3. Razvojniki, 4. Tehnologi in 5. Orodjarji.

Glavni rezultat projekta bo praktično uporaben kompetenčni model, ki bo pokrival dejanske potrebe podjetij in vseboval nekatere opise karakteristik poklicev prihodnosti. Načrtujemo, da bo v usposabljanja vključeno najmanj 1283 zaposlenih skladno z vsemi identificiranimi zaposlitvenimi profili. Glavne rezultate in ugotovitve dobljene tekom izvajanja pa bomo delili tudi vsem ostalimi panožnimi podjetji ter tudi z ostalimi deležniki iz drugih panog.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

dr. Dominik Kobold, Vodja projektnega oddelka

T: +386 (0)3 426 46 14, M: +386 41 814 015, @:  dominik.kobold@tecos.si

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos