Projekt SMART SPACE - smo res pripravljeni na Industrijo 4.0? 22:06:2017

SMART SPACE je mednarodni projekt katerega cilj je usmerjen v izboljšanje pogojev za inoviranje v Alpskem prostoru. S projektom se želi doseči dvig konkurenčnosti sektorjev in potenciala za inoviranje z večanjem uporabe digitalnih tehnologij in procesov eko- inoviranja v produktih in procesih.

smart spaceV okviru mednarodnega projekta SMART SPACE, v katerem sodeluje tudi TECOS, vas vljudno naprošamo, da izpolnete anketo, ki je na voljo na: https://umfrage.fh-rosenheim.de/qp/l/SmartSpace

Z anketo se izvaja posnetek trenutnega stanja digitalizacije v Sloveniji. Cilj ankete je identifikacija potreb in zrelosti podjetji v Sloveniji v primerjavi z ostalimi v regiji. Vprašanja se nanašajo na sedanje pristope k INDUSTRIJI 4.0, upravljanje z zaposlenimi in izobraževanje, tehnološka implementacija, operativno vodenje in nudenje novih storitev, katere omogočajo digitalne tehnologije.

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos