Tehnološke inovacije in medsektorsko sodelovanje za trajnostni razvoj kmetijsko-živilskega sektorja 12:09:2017

Kmetijsko-živilski sektor ima izjemni inovacijski potencial za razvoj, zlasti zaradipodnebnih sprememb. Te bodo terjale posebne strategije ublažitve in prilagajanja, bistvene za prihodnjezagotavljanje proizvodnje hrane. Takšen je bil le eden od sklepov prvega mednarodnega dogodka Skupnosti zelene rasti Mediterana, ki je potekal od 28. do 30. junija 2017 v Gironi v Španiji in je bil namenjen javni razpravi o novih izzivih in ključnih strategijah v kmetijsko-živilskem sektorju. Formalne plenarne seje in interaktivne delavnice je povezal jasen motivacijski cilj: »Zaščititi, uvajati in pospeševati.«

17-09-12 tecos green growth community 1Glavni poudarek dogodka je bil namenjen krepitvi mednarodnega in medsektorskega sodelovanja, tehničnim posodobitvam novih strategij in pristopom na različnih področjih kmetijstva in prehrane, saj ima sektor s toliko inovativnimi razvojnimi možnostmi velik gospodarski potencial. Mednarodna zastopanost govorcev (g. Sergio Ponsá, UVic-UCC; g. Enzo Reali, European Union Experts; g. Jaume Sió, Agrifood Innovation and Knowledge Transfer – DARP; ga. Luisa Mulas, Environmental Protection Department of the Region of Sardinia; ga. Cristina Peña in g. Alberto Pezzi, Agency for Business Competitiveness, Catalonia Trade and Investment – ACCIÓ; ga. Conxita Royo, Institute of Agrifood Research and Technology – IRTA; ga. Maria Groueva, Interreg Med Joint Secretariat; g. Nikos Kalogeras, Wageningen University in ga. Montserrat Viladrich, University of Lleida) je zagotovila bogat nabor izkušenj, mnenj in konkretnih primerov dobrih praks s področja inovacij v kmetijskem sektorju, zelenih javnih naročilih (GPP), ciljih pametne specializacije, strategije industrijske politike na primeru Katalonije v Španiji ter oskrbovalnih verigah živilskopredelovalne industrije v mednarodnem pomenu.

Kmetijsko-živilski sektor vpliva na več vidikov življenja ljudi, saj so vanj vpete številne ekološke, kulturne, gospodarske in socialne prvine. Prav tako se kmetijski sektor srečuje z mnogimi izzivi:

 • svetovno prebivalstvo hitro narašča, posledično se povečuje povpraševanje po hrani;
 • podnebne spremembe in pomanjkanje vode ogrožajo okoljsko trajnost, kar bo vplivalo na produktivnost kmetijskih pridelovalcev;
 • kontaminacija in degradacija tal, zlasti na sredozemskih območjih, je globalno tveganje;
 • pomembno je živeti zdravo in to predstavlja globalni izziv, saj se priznava odnos med zdravjem ljudi, živali in okolja;
 • količine živilskih odpadkov predstavljajo kar 30 odstotkov celotne proizvodnje prehrambnih izdelkov, kar nakazuje potrebo po njihovem zmanjšanju;
 • sposobnost medsektorskega prenašanja (replikativnosti) inovativnih in že razpoložljivih tehnologij pri proizvodnji hrane za optimiziranje učinkovitosti naravnih virov, zmanjšanje ekoloških vplivov in škodljivih emisij toplogrednih plinov.

Skupnost zelene rasti Mediterana ponuja številna orodja za nadaljnji razvoj kmetijsko-živilskega sektorja, saj pomeni sinergijo med različnimi akterji in sektorji v multidisciplinarnem okolju, kjer lahko skupnost pomembno vpliva na vpeljavo novih rešitev za nastajajoče izzive v kmetijsko-živilskem sektorju in soodloča o sporazumnih političnih odločitvah za našo prihodnost. Izsledki srečanja Skupnosti zelene rasti Mediterana so pomembni tudi za razvoj slovenskega kmetijsko-živilskega sektorja, zato si v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS kot pridruženi član konzorcija prizadevamo, da s prenosom temeljnih povzetkov ter ključnih ugotovitev dogodka v domače okolje prispevamo h krepitvi inovativnosti in dvigu konkurenčnosti kmetijsko-živilskega sektorja v Evropski uniji.

Skupnosti zelene rasti Mediterana je ena od osmih tematskih skupnosti, ki so nastale v okviru programa INTERREG MED za trajnostni razvoj Sredozemlja. Temelji na dobrem upravljanju naravnih virov ob uvajanju inovacij in upoštevanju vplivov na trgu dela, s spodbujanjem socialne pravičnosti in zelenih delovnih mest. Sestavlja jo več kot 95 javnih institucij, malih in srednje velikih podjetij ter raziskovalnih in nevladnih organizacij, ki sodelujejo kot partnerji ali deležniki programa. Skupnost v oktobru pripravlja novo srečanje (12. in 13. oktobra 2017 bo potekalo v Rimu) v okviru mednarodnega foruma Kupujmo zeleno. Namenjeno bo razpravi o implementaciji zelenih javnih naročil v proizvodnem sektorju, uvajanju evropskih politik in trajnostnih kriterijev v razvoju različnih industrijskih sektorjev ter posameznim izzivom na področju vpeljevanja zelenih proizvodnih tehnologij, s katerimi se omenjeni sektor srečuje. Hkrati bo širši okvir mednarodnega foruma Kupujmo zeleno ponudil tudi nove priložnosti za mreženje in izmenjavo izkušenj.

Do dodatnih informacij o prvem mednarodnem dogodku Skupnosti zelene rasti Mediterana v Gironi vodi klik TUKAJ, do dodatnih informacij o drugem srečanju v okviru mednarodnega foruma Kupujmo zeleno pa TUKAJ.

Mediji

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos