Srečanje predstavnikov sklada in projektne pisarne za pregled in uskladitev aktivnosti projekta KOR 26:09:2017

Predstavniki partnerjev projekta KOR - Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, podjetja Kompetenca in  Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS so na skupnem srečanju uskladili tekoča vprašanja izvajanja projekta in začrtali nadaljnje korake za krepitev kompetenc zaposlenih v panožnih podjetij na področju orodjarstva.

17-08-16 kor logotip projektaRdeča nit tokratnega srečanja so bila naslednja področja: pregled statistike že izvedenih in napovedanih usposabljanj, doseženo število vključitev, odstotek realizacije in aktivnosti priprave kompetenčnega modela. Tako v TECOS-u kot kadrovskem partnerju Kompetenca z zadovoljstvom spremljamo aktivno izvajanje usposabljanj vseh 16 panožnih podjetij, vključenih v projekt, in podpiramo vlaganja v razvoj kadrov.

Sestanek partnerjev projekta KOR.

17-08-16 kor logotipi financerjev koncni

17-08-16 kor logotipi partnerjev  mala

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos