Strokovnjaki WBA o smernicah določanja razvojnih prioritet 25:10:2017

Uspešnost poslovanja podjetij v orodjarski panogi pogojujejo poslovni modeli, ki jih zaradi specifik poslovanja panoge ne moremo prevzeti iz drugih industrijskih panog. Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva KOR je odprl priložnost sodelovanja Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS z vodilno nemško institucijo na področju usposabljanja orodjarjev WBA Aachener Werkzeugbau Akademie.

Strokovnjaki WBA v okviru projekta KOR na TECOS-u.Strokovnjaki WBA iz Aachna so predstavili rezultate dolgoletnih študij in primerjav praks v nemških in drugih vodilnih svetovnih orodjarnah. Slovenskim udeležencem usposabljanja so predstavili smernice, ki jim bodo zagotovo v pomoč pri načrtovanju izboljšav, določitvi razvojnih prioritet in prihodnjih poslovnih usmeritev slovenskih orodjarskih podjetij.

Pilotna izvedba sodelovanja z WBA je zajemala pregled upravljanja orodjarske panoge v Nemčiji. Teme tridnevnega usposabljanja (od 17. do 19. oktobra) so posegale na področje strateškega menedžmenta, industrializacije, optimizacije in sistemov načrtovanja, pregleda izdelovalnih tehnologij, avtomatizacije ter pregleda novih naprednih tehnologij. Usposabljanje, ki temelji na mednarodni izmenjavi dobrih praks, je nakazalo tudi nove priložnosti, tako pri poglabljanju sodelovanja na področju usposabljanja kot na področju deljenja uporabnih praks z nemškimi orodjarnami.

WBA združuje strokovnjake inštituta WZL – Laboratorija za industrijska orodja in proizvodno tehniko (Laboratory for Machine Tools and Production Engineering) nemške univerze RWTH in razvojnega centra Fraunhofer IPT, ki sta vodilna na področju celovite podpore orodjarskega sektorja. Predavali so Maximilian Stark, mag. Jan Wiese in Felix Rittestieg, ki delujejo znotraj inštituta WZL, ter Marcel Prümmer in Marcel Wilms, ki sta člana razvojnega centra Fraunhofer IPT.

Usposabljanja, ki je potekalo v TECOS-u, so se udeležili predstavniki Kovinoplastike Lož, Gorenja Orodjarne in Kolektor Orodjarne.

Vsem udeležencem in izvajalcem se zahvaljujemo za proaktivno sodelovanje. Prepričani smo, da bomo pilotno izvedbo usposabljanja nadgradili ter z mednarodno izmenjavo izkušenj in dobrih praks prispevali k razvoju slovenskega orodjarstva ter globljem povezovanju z nemško orodjarsko panogo. 

17-08-16 kor logotipi financerjev

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos