Izsledki z mednarodnega seminarja WBA s področja orodjarstva 19:12:2017

Nemški orodjarski inštitut (WBA Werkzeugbau Akademie) v Aachnu je konec novembra (od 25. do 29. novembra 2017) organiziral dogodek, namenjen usposabljanju in izmenjavi dobrih praks za izključno tuje udeležence. 

17-08-16 kor logotip projekta

Z izvajanjem takšnih seminarjev WBA tujim udeležencem nudi edinstveno priložnost pridobivanja znanja in izmenjave praks. Udeležba na dogodku v Nemčiji ima za Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS globlji pomen, saj je TECOS-u kot vodji Komptenčnega centra na področju orodjarstva (KOR) omogočil pridobitev novih znanj, dobrih praks in strateških razvojnih usmeritev panoge v orodjarsko najbolj razvitih državah. Kot je po vrnitvi povedal vodja projekta KOR dr. Dominik Kobold, je dogodek tako za TECOS kot projekt KOR pomemben tudi z vidika utrjevanja mednarodnega sodelovanja na področju orodjarstva in promocije slovenskih orodjarjev. Dogodka so se udeležili še direktor podružnice Gorenje Orodjarne v Srbiji Borivoj Grden, nadzornik segmenta razvoja orodij v ameriškem koncernu Corning Glenn Riddell in operativni vodja večje kitajske orodjarne TK Mold Tony Ye.

TECOS s predstavniki tujih orodjarn na usposabljanju na WBARdeča nit seminarja so bile najbolj aktualne teme, povezane z organizacijo izdelovalnih procesov v orodjarnah:

 • ključni izzivi prihodnosti;
 • standardizacija procesov in proizvodnega toka;
 • načrtovanje in nadzor izdelave orodij;
 • aditivne tehnologije in proces vpeljave digitalizacije ter Industrije 4.0;
 • predstavitev dobre prakse delovanja orodjarne Takata in dosežkov nemških inštitutov (WBA, Fraunhofer IPT in WZL), povezanih v okviru Univerze RWTH na področju razvoja infrastrukture in IoP rešitev (Internet of Production Solutions).

 

Glede na zgoraj izpostavljene teme v nadaljevanju v branje in premislek ponujamo nekaj izsledkov, pomembnih za splošno delovanje orodjarske branže.

Globalni izzivi orodjarstva

1. Najpomembnejši izziv je krajšanje časa dobave proizvodov. Pospešeno krajšanje življenjskih ciklov in povečevanje kompleksnosti izdelkov povzroča izredne pritiske na krajšanje časov razvoja izdelkov in njihove izdelave.

2. Tehnološki vidik, v okviru katerega je treba slediti ekonomsko primerni in učinkoviti realizaciji. To zahteva veliko inovativnosti, usmerjenost v prihodnje potrebe in trende, vezane na celotno izdelovalno verigo, neprestano sledenje trendom v ostalih branžah ter pri končnih proizvajalcih opreme in izdelkov (OEM).

3. Derivatizacija izdelkov; izreden porast povečevanja variantnosti izdelkov drastično povečuje tudi stroške, zato je treba izbrati primeren produktni fokus oziroma usmeritev.

4. Globalizacija in demografske spremembe nudijo priložnost za odpiranje novih trgov, a hkrati vdor konkurentov iz držav s cenejšo delovno silo. Za uspešno soočanje s pomanjkanjem ustreznega kadra je potrebna optimizacija delovanja in vlaganje v nove kadre.

Rdeča nit seminarja so bile najbolj aktualne teme, povezane z organizacijo izdelovalnih procesov v orodjarnah.V povezavi z globalnimi izzivi je uspešnost delovanja orodjarn pogojena z ureditvijo notranjih procesov, kjer ima velika večina orodjarn ogromne rezerve. Prav urejenost procesov loči najboljše orodjarne od dobrih.

Ključni dejavnik pri tem je standardizacija procesov in proizvodnega toka vzporedno z ustreznim terminskim načrtovanjem (planiranjem) in kontrolo vseh vitalnih procesov od inženiringa do izdelave.

Standardizacija procesov omogoča, da orodjarne izdelovalno-razvojne procese prilagodijo principom razumevanja industrializacije z jasno definiranimi procesi, standardizacijo, vitkimi pristopi in stremenjem h krajšanju dobavnih rokov, ki jih je treba zelo natančno predvideti.

Ustreznost terminskega načrtovanja je bistveni dejavnik povečevanja konkurenčnosti orodjarn. Obsega tri ključne elemente: zanesljivost, stroškovno optimizacijo in transparentnost (informacije o poteku in stanju vseh procesov od zasnove do izdelave posameznih sklopov ali elementov orodij). Zmožnost učinkovitega planiranja je pogojena s popolnim razumevanjem proizvodnega procesa, ustrezno postavitvijo strojnega parka in organizacijo prostora (layout) ter zmožnostjo ustreznega določanja prioritet v razvojni in izdelovalni fazi.

Odlična ponazoritev dobre prakse uvedbe standardizacije procesov in obvladovanja terminskega načrtovanja je bil obisk orodjarne Takata. 

Orodjarna Takata je na tekmovanju EIP (Excellence in Production) za leto 2017, ki je namenjeno nemškim orodjarnam, prejela nagrado za najboljšo notranjo orodjarno z več kot 50 zaposlenimi. Orodjarna izdeluje orodja za izdelavo celotnih sklopov volanskih obročev in je brez večjih težav preživela hudo krizo. Razlog za to je bila pravočasna ugotovitev napake pri vgradnji zračnih blazin v volane, ki jih izdeluje matično podjetje Takata.

Izpostavljeni primer dobre prakse: Orodjarna Takata.Kljub kriznemu obdobju so dodano vrednost uspeli zgraditi na striktnem in neprestanem optimiranju procesov s/z:

 • standardizacijo zasnove orodij;
 • sinhroniziranim izdelovalnim procesom;
 • uporabo hitrega prototipiranja;
 • avtomatizacijo potopne erozije in obdelovalnih procesov;
 • triizmenskim delom (izmeni obdelave erozije in rezkanja potekata brez prisotnosti delavcev);
 • konstrukcijskim oddelkom;
 • podpornimi bazami standardnih konstrukcijskih elementov;
 • programskim orodjem za planiranje, ki v povezavi z delovnimi nalogi omogoča prikaz delavniških načrtov in modelov v fazi izdelovanja, pri čemer orodjarji uporabljajo različne stroje in opremo;
 • 5S metodo,
 • vajeništvom;
 • diverzifikacijo produktov z izdelovanjem kontrolnih in montažnih celic za sestavljanje volanov itd.

Aditivne tehnologije in Industrija 4.0

Zadnji del usposabljanja na WBA je udeležencem omogočil vpogled v trende uporabe aditivnih tehnologij v orodjarstvu in vpeljevanje konceptov Industrije 4.0, ki bo v orodjarnah strukturiral proces na osnovi:

Zadnji del usposabljanja na WBA je udeležencem omogočil vpogled v vpeljevanje konceptov Industrije 4.0.1. pametnega inoviranja;

2. pametne organizacije;

3. pametne proizvodnje;  

4. pametnih produktov in

5. pametnih servisnih storitev.

Teoretični del je spremljal prikaz razvoja podpornih tehnologij za Industrijo 4.0 v laboratorijskem in pilotnem proizvodnem okolju povezanih inštitutov na kampusu Univerze RWTH.

Za deljenje znanja in izvedbo dogodka se zahvaljujemo vodji svetovanja Michaelu Salmenu, svetovalcem na področju industrializacije Johanu de Langeju, Jensu Helbigu in Felixu Strackeju, svetovalcu na področju nekonvencionalnih proizvodnih tehnologij Nilsu Klingbeilu in vodji področja nadaljevalnih usposabljanj Carmen Halm, ki je poskrbela za organizacijo in promocijo dogodka.

17-08-16 kor logotipi financerjev

17-08-16 kor logotipi partnerjev mala

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos