Sofinanciranje krepitev kompetenc starejših zaposlenih 19:01:2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Podjetja želijo s povabilom spodbuditi k učinkovitemu upravljanju zaposlenih, ki so starejši od 45 let, in h krepitvi njihovih kompetenc za podaljševanje njihove delovne aktivnosti. Za vsakega posameznika, ki je vključen v programe za dvig kompetenc, sofinancirajo do 1.834,00 evrov.

Krepitev kompetenc starejših zaposlenih je lahko naš skupen izziv.Pri prijavi na povabilo vam v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS lahko ponudimo podporo, saj TECOS lahko nastopa kot izvajalec storitev, ki sodijo v SKLOP B upravičenih stroškov tega javnega razpisa:

  • pomoč pri izdelavi načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
  • usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (usposabljanja, dodatna poklicna kvalifikacija - priprava in potrditev dodatne kvalifikacije).

V TECOS-u lahko izvedemo tematska usposabljanja iz različnih tehnoloških področij in usposabljanje za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije Brizgalec plastičnih mas. Več o usposabljanjih, ki jih izvajamo v TECOS-u, najdete v brošuri TECOS usposabljanja.

Celotna dokumentacija javnega povabila je dostopna TUKAJ.

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. marca 2018.

V primeru, da pri pripravi ponudbe potrebujete dodatne informacije o izdelavi načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih ali TECOS usposabljanjih, vam je na voljo Tanja Ferleš na telefonski številki (03) 426 46 01 ali e-naslovu tanja.ferles@tecos.si.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos