Leto 2018 je usmerjeno v krepitev aktivnosti združenja TECOS 05:02:2018

Za nami je zelo uspešno leto, v katerem smo naredili bistven preskok v naši dejavnosti, saj smo dokončno prerasli iz združenja uporabnikov storitev Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS v združenje v pravem pomenu besede, ki svojim članom nudi podporo na vseh ravneh: pri pridobivanju poslov, iskanju novih poslovnih priložnosti, mreženju, obisku tujih podjetij in predvsem pri pretoku novih znanj  našim članom. Še posebej smo ponosni na zastopstvo slovenskih orodjarjev v odnosu do države, saj je orodjarstvo končno prepoznano kot ena ključnih strateških dejavnosti ter kot taka nepogrešljivo in z najvišjo prioriteto vključena v vse slovenske razvojne strategije.

Med najpomembnejšimi dogodki lanskega leta velja izpostaviti:

- obisk slovenskih orodjarjev pri nemških kolegih,

obisk direktorja nemške gospodarske zveze VDWF in vodje sejma Moulding Expo pri slovenskih orodjarjih,

- organizacija slovenskega paviljona na največjem orodjarskem sejmu Moulding Expo v Stuttgartu,

organizacija mednarodne konference o orodjarstvu ICIT & APT,

- srečanje evropskih orodjarskih združenj ISTMA v Sloveniji

- srečanje članov združenja TECOS – Dan orodjarstva,

- aktivno sodelovanje pri pripravi slovenskih strategij na področju orodjarstva v okviru strateških partnerstev SRIP Tovarne prihodnosti in SRIP Materiali kot končni produkti,

SRIP TOPSRIP MATPRO

- upravljanje Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR) kot ključnega elementa za pripravo kompetenčnih modelov in nacionalnih kadrovskih politik s področja orodjarstva.

Projekt KOR

 

Eden lepših in za nas pomembnejših dogodkov v lanskem letu je bil Dan orodjarstva, kjer smo imeli izjemno priložnost, da se pogovorimo z našimi člani, prisluhnemo njihovim željam, potrebam in izzivom ter skupaj naredimo načrt za naprej. V debati o prihodnjem delovanju smo prenovili tudi način financiranja združenja TECOS. Ker se članarine niso spremenile vse od ustanovitve združenja leta 1999, torej pred več kot 17 leti, so se vsi prisotni člani strinjali, da bistveno povečan obseg aktivnosti potrebuje tudi povečanje sredstev za delovanje. Sprejeli smo odločitev, da se višina članarine uskladi z inflacijo v preteklih 18 letih.

Dvig članarin za nas pomeni še večjo odgovornost zagotavljanja najvišje kakovosti storitev, predvsem pa bistveno povečanje števila dejavnosti v letu 2018. Za naše člane v tem letu (2018) načrtujemo naslednje aktivnosti:

Dogodki/storitve:

- 1 interni dogodek članov – Dan orodjarstva,

- 1 mednarodni B2B dogodek,

- 1 dogodek B2B v Sloveniji - ogled primera dobre prakse, predstavitev članov,

- katalog članov in ločeno statistiko branže z letno analizo in poročilom,

- posredovanje pri povpraševanju, navezovanje stikov s tujimi poslovnimi subjekti (industrijo),

- 1 skupni sejemski nastop na leto (SPIRIT financiranje),

- popust na storitve TECOS (usposabljanja, razvoj, 3D-meritve in 3D-skeniranje),

- zastopanje skupnih interesov članov v odnosu do vladnih resornih organov in Evropske komisije,

- obveščanje o trendih, spremembah, razpisih itd.,

- vključitev v odprte dogodke projektov,

- članstvo v svetovni orodjarski organizaciji ISTMA,

- aktivno delovanje v Strateško razvojnih inovacijskih partnerstvih (SRIP-ih), ki so ključni oblikovalci razvojnih politik ter sooblikovalci prihajajočih razpisov,

- možnost za sodelovanje v skupnih slovenskih in mednarodnih projektih,

- promocija slovenskega orodjarstva na domačih in mednarodnih dogodkih, objavljanje na TECOS-ovih spletnih in nespletnih kanalih ter v medijih,

- udeležba predstavnika združenja na prestavitvah izbranih razpisov in obveščanje članov,

- vplivanje na oblikovanje študijskih programov, poklicnih profilov, kakovost kadrov (vodenje dialoga glede usmeritev delovanja fakultet in šol v skladu s potrebami in projekcijami v panogi). 


V skladu s sklepom z Dneva orodjarstva smo spremenili višino članarin in višino popustov. Ti zdaj znašajo 15 % za A+ člane, 10 % za A člane in 5 % za B člane. Vsak član s članstvom pridobi tudi dodatna brezplačna svetovanja in usposabljanja ter druge storitve

Kategorije in ugodnosti članstva
A+ A B

- predstavništvo v svetovni orodjarski zvezi ISTMA ter Letno svetovno statistično poročilo o stanju orodjarstva, ki ga pripravlja ISTMA,

- 15% popusta na vse storitve TECOS*,

- brezplačna udeležba na dveh rednih usposabljanjih,

- 4 ure svetovanja,

- aktivno iskanje novih trgov in poslovnih priložnosti na tujih trgih,

- organizacija poslovnih srečanj in koordinacije skupnih nastopov na tujih trgih,

- prednostna obravnava na promocijskih dogodkih,

- podpora tehnološkem razvoju in strukturnim spremembah,

- vse ugodnosti kategorije A in B.

- sprotno obveščanje o aktualnih dogodkih, ponudbah in povpraševanjih,

- 10% popusta na vse storitve TECOS*,

- brezplačna udeležba na enem rednem usposabljanju,

- 2 uri svetovanja,

- navedba med člani na naših spletnih straneh skupaj z osnovnimi podatki o podjetju in produktih/storitvah,

- prednostna povabila v konzorcije razvojno-raziskovalnih projektov (domačih in mednarodnih),

- zastopanje skupnih interesov članov do vladnih resornih organov in Evropske komisije,

- zagotavljanje skupnih nastopov na mednarodnih sejmih in ažurno obveščanje o dogodkih,

- brezplačna udeležba na vseh strokovno-komercialnih izobraževanjih.

- sprotno obveščanje o aktualnih dogodkih, ponudbah in povpraševanjih 5% popusta na vse storitve TECOS*,

- 1 ura svetovanja,

- navedba med člani na naših spletnih straneh skupaj z osnovnimi podatki o podjetju in produktih/storitvah,

- zastopanje skupnih interesov članov do vladnih resornih organov in Evropske komisije,

- zagotavljanje skupnih nastopov na mednarodnih sejmih in ažurno obveščanje o dogodkih,

- brezplačna udeležba na vseh strokovno-komercialnih izobraževanjih.

  * Popust velja za prvih 30 ur, porabljenih na projektu, ne obračuna se za morebitne storitve, ki jih TECOS naroča pri poddobaviteljih.

 

Nova višina članarine tako znaša: 

Kategorija Članarina
A+ 1.700,00 €
A 700,00 €
B 200,00 €

Tudi v letu 2018 se iskreno veselimo sodelovanja z vami, saj lahko le skupaj učinkovito zastopamo orodjarsko panogo kot ključno strateško vejo slovenske industrije. Veseli bomo vaših vprašanj, pripomb, premislekov,  želja in izzivov.

Še niste naš član? Postanite član združenja TECOS.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos