Ključni faktorji za uspeh orodjarn 04:02:2018

Dobro kondicijo in ekonomsko rast orodjarske panoge moramo izkoristiti in se prilagoditi izzivom, ki jih prinaša prihodnost. Predvsem je treba pogledati in analizirati cilje končnih proizvajalcev opreme (OEM), ki razvojne trende tudi narekujejo. V nadaljevanju je nekaj ključnih izsledkov nemškega inštituta WBA (Werkzeugbau Akademie), podanih na mednarodnem seminarju v Aachnu, ki je potekal od 25. do 29. novembra 2017.

Projekt KORV globalnem smislu trendi razvoja in proizvodnje izdelkov prinašajo orodjarski panogi naslednje izzive:

1. Najpomembnejši izziv je krajšanje časa dobave. Pospešeno krajšanje življenjskih ciklov in povečevanje kompleksnosti izdelkov povzroča izredne pritiske na krajšanje časov razvoja izdelkov in njihove izdelave. 

2. Tehnološki vidik, v okviru katerega je treba slediti ekonomsko primerni in učinkoviti realizaciji. To zahteva veliko inovativnosti, usmerjenost v prihodnje potrebe in trende, vezane na celotno izdelovalno, verigo ter neprestano sledenje trendom v drugih branžah in OEM-jih.

3. Derivatizacija izdelkov; zaradi izrednega porasta variantnosti izdelkov, kar drastično povečuje tudi stroške. Da bi zmanjšali vpliv prevelike derivatizacije v izdelavi orodij, je treba izbrati primeren produktni fokus oziroma usmeritev.

4. Globalizacija in demografske spremembe ponujajo priložnost za odpiranje novih trgov, a hkrati vdor konkurentov iz držav s cenejšo delovno silo. Za uspešno soočanje s pomanjkanjem ustreznega kadra je potrebna optimizacija delovanja in vlaganje v nove kadre.

Celoten prispevek dr. Dominika Kobolda v reviji IRT 3000 vam je na voljo s klikom na spodnjo fotografijo.

 

TECOS v IRT 3000

 

logotipi financerjev KOR

17-08-16 kor logotipi partnerjev  mala

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos