Biopolimeri: Klasifikacija, lastnosti in nove poslovne priložnosti 29:03:2018

Sintetični polimeri so vsestransko uporabni materiali, brez katerih si naš vsakdanjik težko predstavljamo, vendar pa zaradi naraščajočih skrbi o nestabilnih svetovnih zalogah fosilnih ogljikovodikov ter onesnaževanju okolja, ki ga povzročajo odpadni plastični produkti, obstaja resnična in nujna potreba po iskanju trajnostne in ekološko prijaznejše zamenjave teh materialov. 

Glavna slabost sintetičnih polimerov je dolgotrajen proces razgradnje, druga pa pridobivanje, ki temelji na neobnovljivih surovinskih virih. Poleg raziskav o možnostih recikliranja odpadnih plastičnih mas se v zadnjem času raziskave vse intenzivneje usmerjajo v iskanje novih polimernih materialov, ki bi zmanjšali škodljive učinke na okolje, znižali emisije ogljikovega dioksida, povečali energetsko učinkovitost s smotrno rabo obnovljivih surovin, hkrati pa znižali našo odvisnost od ekonomsko nestabilnih naftnih derivatov. Bioplastika je družina materialov z različnimi lastnostmi in aplikacijami, ki so lahko biološko osnovani, biološko razgradljivi ali oboje. 

Celoten prispevek dr. Vesne Žepič Bogataj je dostopen s klikom na spodnjo fotografijo.

18-03-29 TECOS IRT 3000 BIOPOLIMERI

 

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos