TECOS – eden vodilnih partnerjev v SRIP Tovarne prihodnosti 05:04:2018

Ena ključnih dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je promocija slovenskega orodjarstva, uvrstitev panoge med ključna strateška področja slovenskega gospodarstva ter prenos najnovejših tehnologij v orodjarska podjetja. Slovenska strategija pametne specializacije S4 opredeljuje 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Največji med njimi je SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih in drugih organizacij ter države na tem prednostnem področju.


18-04-06 TECOS SRIP ToP 1Koordinator SRIP ToP je Institut Jožef Stefan, TECOS pa vodi področje orodjarstva, kjer podjetja združuje v verigo vrednosti »Pametna mehatronska orodja«. Temeljne naloge SRIP ToP so:

 • identifikacija in povezovanje slovenskih raziskovalnih in inovacijskih znanj ter izkušenj iz industrijske in akademske sfere;
 • izpostavljanje prioritetnih prebojnih področij novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti;
 • izgradnja podpornega okolja s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije za vse deležnike do realizacije, s poudarkom na razvijajočih se novih vrhunskih tehnologijah, ki združujejo in nadgrajujejo obstoječe slovenske raziskovalne in inovacijske dosežke.

Kot je dejal direktor Instituta Jožefa Stefana dr. Jadran Lenarčič, je “cilj strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti vzpostaviti odprto in prijazno okolje za razvoj inovacij, ki bodo prebojne in perspektivne in bodo presegle nacionalni okvir. S povezovanjem partnerjev iz znanosti in gospodarstva ter z angažiranjem vseh skupnih potencialov se odpirajo neslutene možnosti razvoja novih izdelkov in tehnologij, ki bodo izvrstna podlaga večji gospodarski konkurenčnosti v mednarodnem prostoru.”

SRIP ToP bo deloval na naslednjih fokusnih področjih:

 • robotski sistemi in komponente,
 • inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti,
 • pametna mehatronska orodja,
 • inteligentni laserski sistemi,
 • pametni plazemski sistemi,
 • napredni senzorji,
 • novi materiali,
 • pametne tovarne.

Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje šestih horizontalnih mrež bo zagotavljalo ključne tehnologije za tovarne prihodnosti v okviru SRIP ToP in za ostala strateško razvojno inovativna partnerstva v Sloveniji:

 • robotika,
 • tehnologije vodenja,
 • nanotehnologije,
 • fotonika,
 • plazemske tehnologije,
 • sodobne tehnologije za materiale.

Cilj vseh področij je ustvarjanje prodornih izdelkov, tehnologij in procesov za področje tovarn prihodnosti , ki predstavljajo osrednji prostor povezovanja naštetih področij ter hkrati predstavljajo izjemen potencial za ustvarjanje novih poslovnih verig in sinergij med akademskim okoljem in zainteresiranimi podjetji.

V TECOS-u si na področju orodjarstva želimo v okviru SRIP-a v prvi vrsti povečati povezanost slovenskih orodjarn in jih pripraviti na izzive nove industrijske revolucije – Industrije 4.0. Z aktivno vključenostjo vseh deležnikov, orodjarn in uporabnikov orodij je namreč mogoče premostiti težave in poiskati rešitve na vseh področjih, kjer se kažejo pomanjkljivosti.

Skupen nastop ključnih akterjev v verigi vrednosti na področju orodjarstva, ki bo povezal tako deležnike v vertikalni verigi kot horizontalnih KET-ov (Key Enabling Technologies), bo pripeljal do novega produkta, do t.i. pametnih orodij, ki bodo v prihodnosti v veliki meri nadomestila zdajšnja klasična orodja. Skupna usmeritev v pametne tehnologije, usvojitev znanj za nove produkte, povezovanje in sodelovanje v verigi z drugimi deležniki ter predvsem institucijami znanja se bo odražala v doseganju konkretnih tehnoloških ciljev:

 1. zmanjšanje časovnega intervala za zagonsko fazo orodja od vgradnje do proizvodnje funkcijsko in estetsko ustreznih izdelkov za 30 % kot posledica vgrajenih samoučečih se algoritmov;
 2. znižanje končne cene izdelka za 12 % zaradi nižje količine izmeta, podaljšanja življenjske dobe in znižanja stroškov popravil;
 3. 10 % nižji skupni stroški proizvodnje zaradi integriranega delovanja v informacijskem ekosistemu podjetja (just-in-time naročanje materiala, točno predviden čas servisiranja, avtomatska rezervacija prostih kapacitet strojev in optimizacija zasedenosti strojev, daljinska regulacija stroja in orodja…);
 4. 8 % povečanje učinkovitosti proizvodnje zaradi prilagajanja procesnih parametrov v realnem času (real-time adjustment);
 5. bistveno izboljšanje procesov kontrole kakovosti zaradi popolne sledljivosti tehnoloških informacij med postopkom predelave;
 6. 17 % povečanje prometa zaradi osvojitve novih (zgoraj naštetih) tehnologij kot so npr. mikro orodja.

Z vpeljavo vseh naštetih izboljšav v naslednjih 7 letih pričakujemo tako dvig dodane vrednosti v verigi za 25 % kot povečanje izvoza za dodatnih 25 %. Zelo pomemben je tudi podatek o pričakovanem povečanju stopnje zaposlovanja v orodjarskem sektorju za 20 % in vsaj 10-odstotno povečanje zaposlenosti v podjetjih, ki so vpeta v orodjarsko verigo vrednosti.

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos