TRITOP – Optični 3D-koordinatni merilni stroj 30:05:2018

Prenosni TRITOP sistem hitro in natančno meri koordinate tridimenzionalnih predmetov. Meritve, ki jih tradicionalno izvajamo s taktilnimi merilnimi stroji za merjenje 3D-koordinat, je zdaj mogoče enostavneje izvesti s sistemom TRITOP, saj ne zahtevajo zapletene, težke in vzdrževalne strojne opreme.

tritop 1Tako kot pri taktilnih koordinatnih merilnih strojih, TRITOP beleži koordinate in njihovo usmerjenost v prostoru . Izmerimo in opišemo lahko:

 • površinske točke in prereze,
 • primitive,
 • luknje, prebojne luknje in robove,
 • premere, dolžine, kote ...

tritop 2

 

Ko določimo 3D-koordinate točk meritve, te matematično pretvorimo v koordinatni sistem komponente preko naslednjih tipov poravnav:

 • RPS,
 • poravnava preko kalibrov,
 • best-fit.

 

Izmerjene in poravnane podatke naprej uporabimo za:

 • primerjavo zajetih točk s CAD modelom,
 • kontrolo toleranc oblike in položaja,
 • kontrolo mer na tehniških risbah.

tritop 3

 

Pri primerjavi izmerjenih točk s CAD podatki (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG ...) lahko podatke prikažemo v različnih formatih:

 • barvna lestvica odstopkov,
 • odstopanje posameznih točk (vrednosti so prikazane v oblačkih),
 • profili, koti in razdalje,
 • premeri, ravnosti,
 • tabelarični prikaz in prikaz seznama.

 

Področja uporabe:

 • pregled delov iz pločevin, npr. delov avtomobilske karoserija v poskusni proizvodnji, pri optimizaciji procesov, med  preizkušanjem orodij, na začetku serijske proizvodnje ali za naključno kontrolo med proizvodnjo;
 • nadzor kakovosti velikih predmetov, npr. letala, ladje, vetrne turbine itd.;
 • preverjanje plastičnih kosov;
 • kontrola postavitev proizvodnih postrojenj;
 • merjenje modelov in prototipov, npr. notranja in zunanja zasnova vozila;
 • preverjanje cevi in žic glede na njihovo tridimenzionalno obliko;
 • merjenje obrezovalnih robov dvodimenzionalnih pločevin;
 • deformacijska analiza preskusov avtomobilskih in klimatskih komor;
 • statična deformacijska analiza.

STATIČNA ANALIZA DEFORMACIJ

tritop 4TRITOP je optični mobilni merilni sistem, ki natančno določa 3D-koordinate točk objektov v kvazi-statičnih pogojih. Na podlagi teh informacij lahko sistem izračuna 3D-premike in deformacije predmetov in komponent.

TRITOP kot sistem za brezkontaktno merjenje nadomešča konvencionalne sisteme za merjenje pomikov in deformacij. S TRITOP sistemom lahko hitro in brez nameščanja dodatnih tipal ali kablov okoli objekta izmerimo deformacije in pomike, ne da bi posegali v objekt.

 

TRITOP nam za vse zajete točke zagotavlja naslednje informacije:

 • prostorske koordinate (X, Y, Z),
 • tritop 5prostorske pomike v vseh treh smereh,
 • deformacije,
 • upognjenost, torzija,
 • rotacijski koti,
 • 6 prostostnih stopenj gibanja (6 DoF),
 • relativni pomiki (točka-točka, točka-linija, točka-ravnina).

Rezultate lahko predstavimo v obliki diagrama, neposredno na CAD podatkih ali na posnetkih kamere, kar omogoča enostavno razumevanje in intuitivno predstavitev rezultatov.

 

Področja uporabe:

 • klimatske komore,
 • okoljske simulacije,
 • preizkus togosti,
 • preverjanje sprememb zračnosti,
 • preverjanje in optimizacija simulacij,
 • deformacije komponent,
 • relativni pomiki,
 • splošne obremenitve,
 • obremenitveni preizkusi, preizkusi staranja (sila, temperatura).

PREDNOSTI SISTEMA TRITOP

 • Merjenje z brezkontaktno metodo.
 • Velika natančnost tudi na velikih objektih.
 • Možnost zajema v različnih klimatskih razmerah.
 • Zajem referenčnih točk, ki so osnova za kasnejše zajemanje površin z optičnim skenerjem.

PRIMER UPORABE SISTEMA TRITOP: PREIZKUŠANJE AVTOMOBILSKIH KOMPONENT

Primer prikazuje, kako fotogrametrični sistem TRITOP uporabimo tako za lokalno kot globalno deformacijsko analizo v karoseriji avtomobila.

V preskuševalnih oddelkih avtomobilske industrije so prototipi izpostavljeni vsem vrstam obremenitev, da bi določili interakcije med karoserijo, pritrjenimi deli in notranjostjo. Temu so namenjeni standardnimi preizkusi, npr. v komorah, kjer s temperaturnimi spremembami do 130 stopinj simulirajo pogoje okolja, dolgoročne meritve stabilnosti in preobremenitvene preizkuse. Ob tehničnih zahtevah, ki jih morajo dosegati sestavni deli, so vse bolj pomembne estetske zahteve, pa tudi zračnosti med stiki karoserijskih delov in splošno ujemanje karoserije.

Fotogrametrični sistem TRITOP z deformacijskim modulom nudi zanesljivo analizo in grafično vizualizacijo tovrstnih deformacij. To trpežno in prilagodljivo merilno tehniko je mogoče uporabljati tudi v ekstremnih pogoji, npr. pri temperaturah od -40 do +90 stopinj ali v omejenem prostoru notranjosti avtomobila.

tritop 6 tritop 7

       Slika 1 - Deformacija pokrova motorja                      Slika 2 - Pomiki na vratih avtomobila

Na opazovano površino najprej namestimo poljubno število okroglih markerjev (referenčnih točk), ki so predmet opazovanja med preskusom. Z uporabo kamere z visoko resolucijo in TRITOP programske opreme se določimo prostorske koordinate opazovanih točk v neobremenjenem stanju. Po obremenitvi postopek ponovimo in dobimo prostorske koordinate točk v obremenjenem stanju. Število ponovitev korakov  pri različnih pogojih je poljubno. Ob deviacijah v koordinatah opazovanih točk je mogoče prikazati tudi vektor deformacije posamezne točke v posameznem stanju. Rezultate lahko projiciramo v 2D-fotografijo in jih prikažemo kot obarvane puščice ali prikažemo vrednosti odstopanj po smereh, kar omogoča hiter in transparenten pregled deformacij. Ko točke zajamemo in umestimo v koordinatni sistem, lahko izvajamo različne meritve, npr. razdalje med točkami (absolutne in v smereh), ravnosti ravnin, kreiranih na podlagi točk itd.

tritop 8  tritop 9

       Slika 3 - Sprememba velikosti spoja                   Slika 4 - Deformacija zadnjih vrat

 

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos