GOSTOP in SRIP ToP za krepitev in dodatno finančno podporo Tovarnam prihodnosti 19:06:2018

Srečanje vseh partnerjev Programa Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti (GOSTOP) ob polovici izvajanja tega raziskovalno - razvojnega programa je v začetku junija dopolnilo letošnji FORUM IRT v Portorožu.

18-06-19 GOSTOP PortorozPoleg partnerjev programa GOSTOP se je srečanja udeležil tudi direktor Strateškega raziskovalno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) Rudi Panjtar. SRIP ToP vključuje skoraj 100 za razvoj tovarn prihodnosti zainteresiranih deležnikov iz slovenskih industrijskih podjetij in raziskovalnih ustanov ter ima nalogo priprave in izvedbe ustreznega akcijskega načrta za tovarne prihodnosti v naslednjih nekaj letih.

Diskusija, ki je sledila predstavitvi opravljenega dela Programa GOSTOP, je pritrdila pomenu Programa za Slovenijo, ki je v teku. Direktor SRIP ToP Rudi Panjtar je ob tem izrazil pričakovanje, da bo bodoča slovenska vlada namenila znatnejša sredstva za nadaljevanje in razširitev dela na tem in na novih programih za vsa prioritetna področja S4, še posebej za področje Tovarn prihodnosti, kar so vsi udeleženci delovnega srečanja soglasno podprli.

Triletni Program GOSTOP obravnava problematiko pametnih tovarn, v Evropi znano tudi kot koncept tovarn prihodnosti oz. Industrije 4.0, ki je eno od prioritetnih področij slovenske strategije pametne specializacije S4. V Programu GOSTOP sodeluje 19 partnerjev iz 13 slovenskih podjetij in 6 raziskovalnih organizacij, ki imajo kompatibilne raziskovalno-razvojne programe in že izvajajo raziskave na področju pametnih tovarn.

Kritično maso znanj in izkušenj smo iskali predvsem na tehnoloških področjih, ki imajo v Sloveniji že danes določene komparativne prednosti in imajo realne možnosti za večjo uveljavitev slovenskega znanja tudi v svetu. To so predvsem: tehnologije vodenja sistemov, robotika, orodjarstvo in fotonika. Glede na vpetost slovenske industrijske proizvodnje v trge EU in izkazano pripravljenost slovenskih industrijskih podjetij za vlaganja v izgradnjo pametnih tovarn, ocenjujemo, da bo Program GOSTOP pospešil razumevanje in pomen uporabe koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoril na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, saj določena industrijska podjetja že uvajajo koncept pametnih tovarn v proizvodnjo.

Na delovnem srečanju so vsi partnerji programa GOSTOP predstavili opravljeno delo. Splošni vtis je, da delo poteka v skladu načrtom, v nekaj primerih pa se na osnovi doseženih vmesnih rezultatih projekta izvajajo tudi podpisi dodatnih raziskovalnih in komercialnih pogodb med posameznimi partnerji tako znotraj kot tudi zunaj konzorcija za prenos znanj in dosežkov v industrijsko prakso.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos