TECOS odličnost inženirskih storitev zagotavlja tudi s pomočjo meritev 26:03:2019

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je 21. marca sodeloval na dogodku MIRS - Meritve - temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev, ki je potekal v okviru 38. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti. Strokovni prispevek Vloga meritev pri zagotavljanju kakovosti in zmanjševanju stroškov v industriji je predstavil Luka Botolin, direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič pa je sodeloval na okrogli mizi z naslovom Meritve v industriji 4.0.

19-03-26 tecos konferenca meritve 2Izhodišče okrogle mize, ki jo je moderiral dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice elektronske in elektroindustrije ter hkrati tudi direktor Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav pri Gospodarski zbornici Slovenije, je bilo: »Ali se poslanstvo meroslovja za segment industrijskih merjenj, ki je v zagotavljanju kakovostnih meritev in primerljivosti merilnih rezultatov procesnih veličin, v dobi vsesplošne digitalne preobrazbe temu primerno spreminja in prilagaja? In, če je odgovor DA, kako: evolucijsko ali disruptivno.«

Na okrogli mizi so sodelovali dr. Samo Kopač (Urada RS za meroslovje), dr. Aleš Hančič (TECOS), dr. Jure Skvarč (PC Vision v Kolektor Orodjarni), Marko Modic (Hexagon Metrology Slovenia) in Primož Hafner (Lotrič Metrology). Vsi sodelujoči so v različnih vlogah razmišljali o Industriji 4.0. Ta po besedah sodelujočih že v svojem bistvu z uporabo ključnih tehnologij, kot so industrijski internet stvari, big data, procesiranjem v oblaku itd. napotuje na uporabo t.i. on-line meritev, neposredno izvedenih v procesu, s pomočjo visoko zmogljivih senzorjev, merilnikov in sistemov, povezanih v pametna omrežja.

Ključni namen dogodka Meritve – temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev kot celote je bil predstaviti pomen meroslovja in merjenj v gospodarstvu za dvig kakovosti poslovanja ter konkurenčnosti, za skrajševanje procesnih rokov in izboljševanje storitev ter izdelkov. Na drugi strani so želeli na uradu za meroslovje (ki deluje pod okriljem gospodarskega ministrstva) tudi opozoriti na težave, s katerimi se gospodarstvo srečuje na tem področju, ter izpostaviti vprašanje, kje so možnosti in priložnosti na izobraževalnem področju in v razvoju.

Med številnimi strokovnimi prispevki se je TECOS-ov strokovnjak na področjih 3D-modeliranja in vzvratnega inženirstva ter GD&T meritev Luka Botolin osredotočil na vlogo meritev pri zagotavljanju kakovosti in zmanjševanju stroškov v industriji. V prispevku, ki sta ga pripravila z Matejem Vurcerjem, sta izpostavila predvsem prenos dobrih praks na področju merjenj, merskih enot in prenosa znanja iz izobraževalnih okvirov v gospodarstvo, na konkretne izzive podjetij pri razvoju novih produktov.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos