Kako učinkovito določati rezultate v tehnoloških projektih? - Nasveti za učinkovito upravljanje projektnih rezultatov (2. del) 02:09:2019

V prejšnjem zapisu z naslovom Kako učinkovito določati rezultate v tehnoloških projektih? – Kaj so lahko rezultati skozi proces projektnega vodenja (1. del) smo ugotovili, da so lahko rezultati projektov izjemno raznoliki – bolj ali manj oprijemljivi, ​​materialni ali nematerialni, notranji ali zunanji. Rezultati projekta so lahko sami po sebi projektni cilji, lahko pa predstavljajo tudi pot do ciljev in/ali rezultatov.

project deliverables 2Da bi jih lažje razumeli, smo povzeli nekaj primerov rezultatov tehnoloških projektov:

 • inženirska poročila,
 • tehnični predlogi,
 • tehnične risbe in dokumenti,
 • izdelki ali polizdelki,
 • ocene oblikovanih produktov,
 • razpisna dokumentacija,
 • izboljšave proizvodnega procesa,
 • izboljšave kakovosti izdelkov,
 • nova oprema ali orodja,
 • poročila o izvedenih aktivnostih in poročila o napredku,
 • izboljšave učinkovitost procesa,
 • tržne analize,
 • prototipi izdelkov,
 • SWOT analiza (za notranje ali zunanje deležnike),
 • strukture razčlenitve dela (običajno nastanejo na začetku projekta),
 • izjave o obsegu projekta (za usmerjanje notranje projektne skupine in zunanjih zainteresiranih strani),
 • predstavitve za boljše razumevanje ciljev projekta,
 • poročila o tehničnem pregledu za verifikacijo skladnosti izdelka s predpisanimi standardi,
 • gantogrami (ustvarjeni na začetku projekta za določitev njegove časovnice in mejnikov) itd.

To je le nekaj primerov projektnih rezultatov. Rezultat projekta (deliverable) je lahko praktično vse, s čimer se projektni partnerji strinjajo. Če rezultat projektnemu timu pomaga pri doseganju širših ciljev projekta, ga je mogoče zelo enostavno opredeliti tudi kot kazalnik uspešnosti.

gantogram

Diagram 2: Gantogram je shema procesa v okviru projektnega sodelovanja in vsebuje tako procesne kot projektne rezultate projekta (vir fotografije).

Nasveti za učinkovito upravljanje projektnih rezultatov:

 • Želene rezultate idejno in čim bolj konkretno oblikujte še preden začnete s projektnim delom. Če jih boste oblikovali med samim projektom, to lahko vpliva tako na obseg aktivnosti kot tudi na proračun projekta, kar praviloma predstavlja težavo.
 • Ko določate pogoje za doseganje rezultatov projekta, bodite natančni. Če projektna ekipa že v začetku v celoti razume, kaj so rezultati projekta, se bo z njimi praviloma tudi lažje strinjala.
 • Ugotovite, ali je rezultat projekta namenjen le projektnim partnerjem ali širši javnosti.
 • Vključite zainteresirane strani (sestanek) in vse potrebne deležnike že ob samem začetku projekta in določite njihov prispevek v projektu.
 • Projektno delo razdelite v faze in za vsako od faz opredelite rezultate in kazalnike uspešnosti, da boste lažje spremljali zasledovanje končnih ciljev.
 • V proces opredeljevanja kazalnikov uspešnosti in rezultatov posameznih faz projekta vključite projektne partnerje, zainteresirano javnost in vse končne uporabnike, da bodo bolje razumeli projekt že med njegovim potekom.
 • Opredelite kriterije, ki jih je treba izpolniti za doseganje vsakega od končnih in delnih rezultatov v času izvajanja projekta.
 • Določite roke za vsako fazo projekta, ter mejnike, ter tako zagotovite boljše sledenje časovnici projektnih aktivnosti.
 • V projektni načrt vključite seznam kazalnikov uspešnosti, mejnikov, roke za njihovo doseganje, ter določite odgovornosti članov projektne skupine (že od samega začetka projekta) za njihovo doseganje.

(Vir: povzeto po workamajig.com Complete Project Manager’s Guide to Project Deliverables avtorice Sylvie Moses, 2018)

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos