TECOS spodbuja digitalizacijo in avtomatizacijo slovenskih podjetij in soustvarja podjetniški in inovacijski ekosistem v Sloveniji 17:01:2020

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije soustvarja in izvaja podporne aktivnosti, ki slovensko industrijo podpirajo na poti v Industrijo 4.0 in digitalizacijo.

19-02-28TECOS interegTECOS je strateški partner Digitalnega inovacijskega stičišča (DIH) Slovenije, eden od ključnih deležnikov Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), razvija nove instrumente skozi mehanizme High Impact action Evropske komisije ter številne mednarodne projekte. Med njimi je med vidnejšimi projekt S3HubsinCE, sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Vsi projekti stremijo k ciljem oblikovanja instrumentov in aktivnosti, ki slovensko industrijo podpirajo in spremljajo na poti v Industrijo 4.0. V TECOS-u se zavedamo, da različne potrebe subjektov v sektorju kličejo po raznolikih pristopih, zato skozi različna povezovanja, tudi mednarodna, snujemo modele za nadaljnji razvoj sektorja.

Skozi Digitalno inovacijsko stičišče (DIH) Slovenije skupaj z ustanoviteljem, Gospodarsko zbornico Slovenije, in strateškimi partnerji razvijamo in izvajamo instrumente podpore sovenskemu gospodarstvu, predvsem malim in srednjim podjetjem na poti v digitalizacijo poslovanja.

Skozi Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti skupaj z industrijskimi in razvojnimi partnerji razvijamo nacionalne in mednarodne verige vrednosti, ozaveščamo in izobražujemo podjetja ter skrbimo za pozicioniranje slovenske industrije v tujini tudi skozi pobude kot so Platforma S3, EFFRA in Vanguard.

Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službo vlade za regionalno in kohezijsko politiko in Evropsko komisijo razvijamo mehanizem High impact action, ki bo izbrana slovenska podjetja na transparenten način spodbudil pri njihovi digitalni transofromaciji in bo tako še dopolnil nacionalne instrumente.

Predstavniki partnerjev projekta S3HubsinCE v Celju.V projektu SEHubsinCE sodelujemo:

 • Koroška univerza aplikativnih znanosti, Beljak, Avstrija,
 • Forschung Burgenland GmbH, Avstrija,
 • Bwcon GmbH, Nemčija,
 • Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology (IWU), Nemčija,
 • Konzorcij Intellimech, Italija,
 • Ecipa – Izobraževalna in storitvena podjetniška agencija, Italija,
 • Pannon Business Network Association, Madžarska,
 • Hrvaška gospodarska zbornica, Varaždin, Hrvaška in
 • TECOS.

Gradimo kompetence regionalnih digitalnih inovacijskih stiščišč Srednje in Vzhodne Evrope. To počnemo skozi aktivnosti izmenjave izkušenj in dobrih praks na naslednjih področjih:

 1. napredni proizvodni sistemi: analiza podatkov in umetna inteligenca;
 2. napredni proizvodni sistemi: avtomatizacija proizvodnih in poslovnih procesov;
 3. napredni proizvodni sistemi: Industrijski Internet stvari (IIoT);
 4. napredni in pametni materiali in nanotehnologije;
 5. predvidevanje vzdrževanja;
 6. inovacije v kroznem gospodarstvu;
 7. strojni vid,
 8. digitalno trženje;
 9. dizajn in inženirstvo za aditivno proizvodnjo;
 10. digitalne inovacije v industriji.

Skozi projekt bomo izboljšali povezave med projektnimi partnerji, razvili skupna orodja in storitve ter jih vpeljali v posamezne sektorje, poskrbeli bomo za močnejše povezave med podjetji v regiji ter implementirali rešitve in dobre prakse ostalih regij.

su-meet monaco tecosZaradi vseh svojih aktivnosti tako v Sloveniji kot v regiji in širše, je bil TECOS prepoznan kot eden ključnih gradnikov slovenskega inovacijskega in industrijskega ekosistema. TECOS-ova vodja industrijskega združenja Simona Kneževič Vernon se je prav zato udeležila Svetovnega srečanja inovacijskih ekosistemov in posebnih ekonomskih območij, kjer je na okrogli mizi v organizaciji Organizacije združenih narodov za industrijo (UNIDO) predstavila način graditve industrijskega inovacijskega ekosistema v Sloveniji. Največji poudarek predstavitve je bil na povezovanju znanosti in industrije, razvoju vsebin, ki se nadgrajujejo s strokovnimi in tehnološkimi dognanji, in nujnosti povezovanja in razvoja takšnih instrumentov, ki omogočajo tako izgradnjo infrastructure, vlaganja v opremo, kot vlaganja v človeške vire, znanje in raziskave in razvoj.

 

logo dih slovenija strip top   S3HubsinCE logo

 

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos