Aktivnosti projekta SAMANTHA so se že v polnem teku! 10:03:2020

Partnerji projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors), smo v septembru 2019 začeli z realizacijo prvega sklopa aktivnosti (v nadaljevanju O1 / A1) projekta. Aktivnosti, ki jih bomo zaključili v aprilu letos, se nanašajo predvsem na poročilo o razmerah in razvoju aditivne proizvodnje v orodjarstvu in bivalnem sektorju ter usposabljanja na omenjenih področjih: visokotehnološka znanja in kompetence v obliki črke T v različnih poklicih (ter neusklajenost med potrebami in ponudbo usposabljanj).

20-03-10 tecos samanthaZa ugotavljanje stanja pravkar poteka poglobljena analiza, s katero želimo partnerji projekta popoln pregled vloge aditivne proizvodnje v orodjarski panogi in bivalnem sektorju ter primerjalno poročilo o ponudbi usposabljanj in poklicnih kvalifikacij na tem področju.

Glavni cilj Prvega sklopa projekta (IO1 / A1) je ugotoviti, katera tehnična znanja in prečne spretnosti so zaželene v učnih načrtih delavcev in ali je dejanska ponudba usposabljanj v skladu s potrebami trga dela.

Prvi IO projekta sestavljajo različne dejavnosti:

O1 / A1: Analiza poročila o zaznavi neskladnosti med potrebami po visokotehnoloških usposabljanjih v obliki črke T in kompetenc v orodjarstvu.

O1 / A2: Poročilo o analizi zaznavanja neskladnosti med potrebami po znanju in dejanskih kompetencah v obliki črke T v bivalnem sektorju.

O1 / A3: Poročilo o analizi trenutne ponudbe usposabljanj in programov poklicnih kvalifikacij v orodjarskem in bivalnem sektorju, na področju aditivnih tehnologij.

O1 / A4: Standardizacija nacionalnih in evropskih kvalifikacijskih sistemov.

O1 / A5: Končno poročilo.

Prvi dve raziskavi ponujata analizo dojemanja in uporabe aditivnih tehnologij v obeh proizvodnih sektorjih. Prav tako odgovarjata na vprašanje, katere veščine in kompetence so potrebne za izvajanje v učnih načrtih, ob upoštevanju profilov poklicev v podatkovni bazi ESCO.

Tretja raziskava ponuja primerjalni pogled povezane ponudbe usposabljanja v vključenih državah, da bi razumeli, ali ustrezajo dejanskim potrebam industrije.

Četrta aktivnost je usmerjena k določitvi splošnih smernic za programe usposabljanj, ki jih bodo projektni partnerji razvili ob upoštevanju vseh pogojev in zahtev sistemov nacionalnih poklicnih kvalifijacij držav udeleženk in priporočil ECVET in EQF.

Vse naštete študije in aktivnosti bodo omogočile sestavo poglobljenega poročila. Končni dokument bo vključeval popis trenutnih razmer v vsaki državi, ki sodeluje v projektu, ter omogočil realno vseevropsko sliko. Prav tako bo poročilo osnova za nadaljnje rezultate projekta SAMANTHA.

Za več informacij spremljajte spletno stran projekta.

SAMANTHA-LOGO-center-full-color-positive-1600px

logoep

 

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos