Bioplastični sadilni lončki za hmeljarski sektor 29:04:2020

Partnerji projekta LIFE BioTHOP se spopadamo z izzivi kopičenja plastičnih odpadkov za enkratno uporabo v kmetijsko predelovalnem sektorju. V ta namen razvijamo in vpeljujemo različne biorazgradljive izdelke, kot so oporna vrvica za vzgojo hmelja, embalažni produkti na osnovi odpadne hmeljevine ter bioplastični kompozitni izdelki, ki bodo po zaključeni življenjski dobi primerni za kompostiranje ali ponovno uporabo preko mehanskih postopkov recikliranja. Novi izdelki iz bioplastike bodo cenovno primerljivi s konkurenčnimi izdelki na osnovi sintetičnih polimerov, mehansko vzdržni ter certificirani za domače in industrijsko kompostiranje.

BioTHOP PLA sadilni lončkiTECOS Razvojni center orodjarstva Slovenija v okviru projekta LIFE BioTHOP postavlja proizvodno linijo bioplastičnih sadilnih lončkov. Sredi aprila smo izvedli prvo testno validacijo novega orodja za predelavo biopolimernih materialov! Pilotna linija brizganja sadilnih lončkov je bila izvedena na biorazgradljivem polimeru mlečne kisline (PLA), certificiranem za možnost industrijskega kompostiranja.

Peter Fajs, mag. inž. str., odgovoren za tehnično koordinacijo projekta LIFE BioTHOP v tehnološkem centru TECOS povzema naslednje ključne ugotovitve: »S preizkusom brizganja smo definirali tehnološko okno predelovalnih pogojev, identificirali kritične procesne parametre in pripravili testno okolje za vpeljavo novih biokompozitnih materialov, ki trenutno nastajajo v okviru projekta LIFE BioTHOP. Ko bo potrjena optimizirana materialna formulacija na osnovi biopolimera PLA z dodanimi vlakni odpadne hmeljevine, bomo na tem prototipnem orodju izvedli prvo linijsko proizvodnjo BioTHOP sadilnih lončkov. Ti bodo v prvi vrsti namenjeni za vzgojo sadik hmelja, seveda pa bodo po potrjenih standardih primerni tudi za sorodna področja uporabe v vrtnarskem in kmetijskem sektorju.« (Na sliki: BioTHOP PLA sadilni lončki)

V omenjeno testno študijo smo uspeli vključiti še en zanimiv projekt, ki prav tako poteka pod okoljskim programom LIFE. Gre za LIFE Citruspack, v okviru katerega poteka razvoj različnih biokompozitnih materialov, osnovanih na biopolimeru PLA in citrus vlaknih, ki nastajajo kot stranski produkt proizvodnje sokov iz agrumov. TECOS, ki tudi v tem projektu nastopa kot partner, je uresničil prvi replikativni primer uvajanja CitrusPLA materialov za nove sektorske proizvode. V ta namen smo izdelali omejeno serijo Citruspack sadilnih lončkov in potrdili možnost uporabe teh materialov tudi v vrtnarskem in kmetijskem proizvodnem sektorju.

Replikativni primer CitrusPLA lončkovOb tem velja izpostaviti, da je več kot 99% plastičnih proizvodov v obtoku proizvedenih iz neobnovljivih fosilnih derivatov. Glede na energetski portal EU naj bi svetovne rezerve nafte trajale le še za dobrih 46 let. Plastika, namenjena embalažnemu sektorju, predstavlja kar 39,9 % celotnega povpraševanja proizvedene plastike v Evropi, ki za leto 2018 beleži skupno 51,2 milijona ton. Drugi gospodarski sektor, ki že nekaj let zaporedoma vztrajno povečuje kapacitete uporabe plastike, je kmetijski sektor. Proizvodnja plastične embalaže je gospodarska panoga, ki daleč največ prispeva v kvoto zbranih odpadkov. Trenutno se njen odpad beleži v višini 63-odstotnega deleža vseh zbranih odpadnih surovin, oziroma 17,8 milijona ton v letu 2018. Kmetijski sektor ji vztrajno sledi in se trenutno profilira s 24-odstotnim (6,5 milijona ton) prispevkom k skupni zbrani masi plastičnih odpadkov. Tako visoki odstotki so rezultat zavrženih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo z zelo kratko življenjsko dobo uporabe. (Na sliki: Replikativni primer CitrusPLA lončkov)

Evropski parlament je na to težavo pred kratkim odgovoril s prepovedjo uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. V okviru strateškega paketa prizadevanj za boj proti onesnaženju s plastiko in morskim odpadkom bodo tako plastične vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice in nekateri drugi izdelki z letom 2021 na evropskih prodajnih policah povsem prepovedani. Prav tako bo prepovedana prodaja izdelkov iz okso-razgradljive plastike, kot so vrečke in embalaža, ter izdelkov za živila iz ekspandiranega polistirena, ki jih pogosto uporabljajo dostavljalci hitre hrane. Zaradi negativnih vplivov onesnaževanja, ki jih povzroča odpadna plastika, in časa, v katerem ti materiali ostanejo v naravnem okolju, obstaja resnična in nujna potreba po iskanju trajnejših alternativ. Bioplastika je družina materialov, ki zaradi sposobnosti biološke razgradnje uveljavlja svojo prednost pred uporabo tradicionalnih polimerov in igra ključno vlogo v krožnem gospodarstvu. Tržni delež bioplastičnih materialov raste z 20-odstotno stopnjo na letni ravni, hkrati pa njihova proizvodnja povzroča za 60 % manj emisij toplogrednih plinov. Globalni trg plastike je trenutno ocenjen na 359 milijonov ton, od tega je delež bioplastičnih proizvodov v obtoku pod 1,5 %.

Mediji

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos