Z vavčerjem podjetniškega sklada do sofinanciranja prototipa 26:05:2020

Slovenski podjetniški sklad (SPS) zainteresirana podjetja poziva k oddaji vloge za Vavčer za prototipiranje. Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa novega izdelka ali storitve (v fizični ali digitalni obliki) z namenom validacije poslovne ideje, pri čemer subvencija znaša od 500 do 5000 evrov (odvisno od projekta). TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot izvajalec storitev prototipiranja omogoča razvoj in izdelavo prototipa na enem mestu.

XVIDA boomerang: Za kupca LEDCOM smo razvili vse plastične komponente na podlagi predlog industrijskega oblikovalca in optimirali funkcionalnost pregibnega mehanizmaSPS z vavčerjem zagotavlja sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

 • dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje,
 • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti,
 • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

V TECOS-u smo z razvojem izdelkov od ideje do funkcionalnega prototipa in/ali poskusne serije v nekaj več kot 25 letih postali zanesljivi partner slovenskih podjetij. Verjamemo, da so vaše ideje in naša znanja prvi korak na poti k uspehu. Razvoj izdelkov na ključ podjetjem in organizacijam prihrani usklajevanje različnih vidikov razvoja produktov, hkrati pa opremljenost našega centra omogoča tudi izdelavo prototipa in/ali prve serije izdelkov .

Za oddajo vloge so potrebni naslednji koraki:

 1. Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO subjektu (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt.
 2. SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO, ki je obvezna priloga vloge.
 3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 5. Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.

Ob tem velja izpostaviti, da prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na javni poziv, prijavitelj pa lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do 30. 9. 2023.

Celotna dokumentacija za Vavčer za prototipiranje je na voljo TUKAJ.

Za boljšo predstavo o projektih, pri katerih smo sodelovali, preverite ŠTUDIJE PRIMEROV

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos