TECOS-ov razvoj novega sistema za nadzor procesa brizganja na osnovi akustičnih emisij kot primer inovativnosti in raziskovalne odličnosti 16:07:2020

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije s primeri dobrih praks utrjuje položaj vodilnega ponudnika kompleksnih razvojnih rešitev in tehnologij. Kot primer dobre prakse smo v okviru mednarodne e-konference Pametne Tovarne prihodnosti: Od Industrije 4.0 do Industrije 5.0 predstavili razvoj novega sistema MouldEar, ki omogoča kontrolo proizvodnje na osnovi akustičnih emisij. MouldEar je bil izpostavljen kot primer inovativnosti in raziskovalne odličnosti.

20-07-16 TECOS MouldEarSistem je rezultat TECOS-ovega lastnega razvoja, pri čemer kot ključne prednosti izpostavljamo:

  • oblačni nadzor nad vsemi orodji za proizvodnjo plastičnih izdelkov,
  • enostavno vgradnjo brez poseganja v orodje in
  • nizke stroške nakupa.

Akustično spremljanje procesa brizganja je primerno za večino procesov, kjer je potrebno spremljanje proizvodnje celotnega izdelka. Nastal je na podlagi preteklega raziskovalnega dela in raziskovanja zvočnih signalov v procesu brizganja ter njihove povezanosti z različnimi oblikami napak v procesu brizganja. S pomočjo akustike smo uspeli doseči, da proizvodnjo spremljamo v realnem času (zaznavanje napak v postopku brizganja, predvidevanje vzdrževanja, pravočasna zaustavitev proizvodnje v primeru napak ter povezljivost z drugimi postopki spremljanja procesa brizganja). Prepričani smo, da bo MouldEar na trgu zapolnil pomembno vrzel med odličnimi in individualiziranimi sistemi nadzora brizganja ter cenovno izjemno ugodnimi sistemi, ki jim običajno manjka veliko funkcionalnosti.

E-konferenca, na kateri smo sodelovali tudi kot člani strateškega partnerstva SRIP ToP, se je osredotočila na pomen pametnih tovarn in njihovo vlogo v raziskovalnih in inovacijskih programih Evropske unije. E-dogodek so organizirali SRIP ToP, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje ter LINO – Litovski urad za raziskave, razvoj in inovacije v Bruslju.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos