Natisni to stran

Sodelujte pri identifikaciji digitalnih profilov za načrtni razvoj kadrov v podjetju 12:01:2021

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije skozi nacionalne in mednarodne povezave spodbuja razvoj slovenske industrije. Zavedamo se, da je digitalizacija ključna za ohranjanje konkurenčnosti industrije, obenem pa se zavedamo, da je poleg vlaganja v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje nujno tudi vlaganje v veščine in kadre. Zato podpiramo in se vključujemo tudi v institucije kot je Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in vas vabimo k izvedbi raziskave.

tecos digitalni profiliDigitalni profili predstavljajo ključen kader, potreben v vse bolj prisotni digitalni transformaciji gospodarstva. Posledično je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov trenutno izjemno aktualna in pomembna tematika.

S pozivom podjetjem (MSP) za sodelovanje pri identifikaciji trenutnega stanja povpraševanj po digitalnih profilih in izpolnitvijo vprašalnika, podjetjem do 22. januarja 2021 omogočamo pridobitev dodatnih bonitet za sodelovanje pri oblikovanju nabora potrebnih digitalnih profilov.

Z izpolnitvijo vprašalnika boste:

  • prejeli rezultate izvedene analize in
  • pridobili dodatne točke v izborih za izvedbo aktivnosti, ki jih bo DIH Slovenije ponudil podjetjem v nadaljevanju (digitalne kompetence, mentoriranje, svetovanje).

Ponujamo vam tudi možnost, da vprašalnik izpolnite povsem anonimno in nam pomagate pri verodostojnosti ugotovitev raziskave.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

 

Digitalizacija pomembno vpliva na trg dela, pri čemer odločilno spreminja tako povpraševanje kot tudi oblikuje ponudbo delovne sile, s tem pa nastajajo potrebe po določenih profilih ali do zdaj neobstoječa delovna mesta. Da bi v prihodnje posamezniki uspešno opravljali delovne naloge, ki izhajajo iz oblikovanih digitalnih profilov, primernih za nastajajoča delovna mesta, morajo osvojiti in obvladati potrebne in zadostne digitalne kompetence.

Predviden čas reševanja vprašalnika je 10 minut, anketa bo aktivna do 22. januarja 2021. Vprašanja, povezana z lastnostmi podjetja, služijo zgolj kot osnova za kategoriziranje rezultatov in nikakor za profiliranje sodelujočih. Omogočeno je shranjevanje vprašalnika za namen kasnejšega nadaljevanja izpolnjevanja.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

 

Iskreno se vam zahvaljujemo za čas, ki ga boste posvetili izpolnjevanju anketnega vprašalnika ter s tem pomembno pripomogli k aktivnostim zagotavljanja zadostnega števila digitalnih profilov v prihodnosti! Za dodatna informacije vam je na voljo e-naslov info@dihslovenia.si.