Partnerji projekta 1Point začenjamo z delom 04:12:2020

Po nekaj neuradnih spletnih projektnih srečanjih med partnerji v novembru 2020, smo 3. in 4. decembra 2020 tudi uradno začeli z izvajanjem projekta 1Point. Dvodnevno spletno srečanje projekta smo sicer sprva želeli izvesti v Celju, kjer bi partnerje gostil TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, a smo se zaradi epidemije COVID-19 in omejitev potovanj odločili, da srečanje organiziramo preko spleta. Projekt 1Point financira Evropska komisija na področju programa Erasmus+ „Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje“. Namenjen je oblikovanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja z uporabo 1Point učnega pristopa na področju vzdrževanja v industrijski proizvodnji, na področju 3D-tiskanja, AR in VR.

logo 1Point OFFICIAL

Konzorcij, ki ga vodi TECOS, aktivno sooblikujejo ATLANTIS - Grčija, CETEM - Španija, DLEARN - Italija, CPI - Slovenija in HESO - Ciper.

1Point skupna fotoProjekt 1Point želi oblikovati zanimiv in privlačen program poklicnega izobraževanja in usposabljanja z uporabo 1Point učnega pristopa na področju vzdrževanja v industrijski proizvodnji. Prihodnje generacije zaposlenih v industriji naj bi bile tehnološko podkovane, vendar zdajšnji programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja tega še ne zagotavljajo. Projekt 1Point spodbuja učni pristop, ki temelji pridobivanju konkretnih znanj in veščin skozi samo delo. Poklicno izobraževanje in usposabljanje z metodologijo 1Point bo udeležencem olajšalo tako premislek kot izvajanje nalog, ki so neposredno povezane z njihovim prihodnjim delovnim mestom. Metodologija bo vključevala uporabo sodobnih IKT tehnologij, dostopnih z različnih mobilnih naprav, in bo vključevala tudi igrifikacijo pridobivanja znanja. Inovativen koncept 1Point ustvarja koristi za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učitelje, učence in industrijo.

Na uvodnem srečanju so bili poleg partnerjev in glavnih ciljev projekta predstavljeni tudi pričakovani rezultati, ki bodo nastali 24 mesecih trajanja projekta. 

Partnerji bodo v času trajanja projekta razvili in testirali 2 intelektualna rezultata (IO):

  • IO1- ECVET - Profil strokovnjaka za vzdrževanje.
  • IO2 - Usposabljanje za strokovnjake za vzdrževanje.

Med projektnim sestankom smo se podrobneje seznanili s posameznimi koraki prvega intelektualnega rezultata in razpravljali o nadaljnjem delu (O1 / A1 - Raziskave in O1 / A2 - Metodologija usposabljanja) ter drugih vprašanjih, ki se nanašajo na samo izvedbo projekta 1Point. Projektni partnerji smo se strinjali, da bomo pri predstavitvi projektnih rezultatov sicer morali upoštevali razmere, povezane z epidemijo COVID-19. Kljub temu bodo rezultati predstavljeni na multiplikacijskih dogodkih v vseh sodelujočih državah konzorcija v srednji in zadnji fazi projekta.

Naslednje projektno srečanje mednarodnega konzorcija naj bi potekalo sredi leta 2021 v Solunu (Grčija), kjer ga bo gostil projektni partner ATLANTIS. Do takrat bodo potekala redna spletna projektna srečanja o načrtovanih aktivnostih in poteku njihovega izvajanja.

 

Spletna stran: https://1pointproject.eu - trenutno v izdelavi.

Projekt financira Evropska komisija – projektni sklic: 2020-1-SI01-KA202-076060.

logoep 

 

 

 

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos