Z vavčerjem do 5000 evrov za razvoj prototipa 02:03:2021

Podjetjem, ki želijo izdelati prototip (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje, Slovenski podjetniški sklad (SPS) znova omogoča sofinanciranje. Z Vavčerjem za prototipiranje si lahko zagotovite 60-odstotno sofinanciranje prototipa. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot izvajalec storitev prototipiranja omogoča razvoj in izdelavo prototipa na enem mestu.

IMG 1281 malaVavčer za prototipiranje omogoča:

 • sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje),
 • sofinanciranje v višini 60 % vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo izvedeni in plačani znotraj obdobja upravičenosti, pri čemer je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev, DDV pa ni upravičeni strošek,
 • najmanjša spodbuda znaša 500 in največja spodbuda 5000 evrov.

 

Kako poteka postopek pridobivanja vavčerja za prototipiranje:

 • Podjetje, ki želi pridobiti sredstva v okviru vavčerja, mora kontaktirati enega od svetovalcev SIO – subjektov inovativnega okolja (praviloma v regiji kjer ima prijavitelj sedež) in mu predstaviti projekt. Postopek izvedbe intervjuja in ugotavljanje smiselnosti izdelave prototipa so urejena s posebnimi navodili, ki jih najdete TUKAJ.
 • Na podlagi intervjuja SIO ugotavlja, ali je podjetje v fazi razvoja, kjer je izdelava prototipa smiselna in potrebna in o tem izda Predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa (Obrazec št.1). Potrdilo je obvezna priloga vloge.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 • Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
 • Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv.
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.
 • Na dan oddaje vloge mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega.

 

21-03-02 tecos vavcer prototipiranje

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Celotna pozivna dokumentacija za pridobitev vavčerja za prototipiranje je na voljo TUKAJ.  

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos