Spodbude za usposabljanje starejših zaposlenih ASI le še do 23. aprila 21:04:2021

Strokovna usposabljanja zaposlenim v podjetjih zagotavljajo razvoj kompetenc in krepijo njihovo konkurenčno prednost tako za zaposlene kot podjetja. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije s strokovnimi usposabljanji skrbi predvsem za prenos znanj in izkušnje lastnih strokovnjakov s področij orodjarske stroke in predelovalnih tehnologij v podjetja. Tudi letos podjetjem omogočamo podporo pri prijavi na razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS - razpis ASI 2021, s čimer sklad za usposabljanja starejših zaposlenih namenja 4,7, milijona evrov.

Javni razpis ASI 2021 je namenjen sofinanciranju usposabljanja starejših zaposlenih, na katerega se podjetja prijavijo samostojno, najkasneje do 23. aprila 2021 do 16. ure. Na voljo so sredstva za usposabljanje zaposlenih, ki so stari nad 50 let. Višina sredstev je odvisna od velikosti podjetja.

Podjetja, ki imajo vsaj 5 zaposlenih, od tega vsaj 3 starejše od 50 let, in izpolnjujejo tudi druge običajne pogoje, lahko za starejše zaposlene pridobijo sofinanciranje usposabljanj, tudi TECOS-ovih. Iz razpisne dokumentacije je razvidno tudi, da se na razpis, žal, ne morejo prijaviti podjetja, ki so sredstva sklada pridobila iz razpisov ASI 2017 ali 2019.

Več informacij o javnem razpisu ASI je na voljo na spletni strani javnega sklada TUKAJ. Za dodatno podporo pri prijavi na razpis smo vam na voljo tudi v TECOS-u na e-naslovu  info@tecos.si.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos