Nacionalni demonstracijski center tovarn prihodnosti za bolj uspešen prehod v Tovarne prihodnosti 04:05:2021

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot strateški partner SRIP Tovarne prihodnosti osredotoča na skupno pripravo strateškega instrumenta Nacionalni demonstracijski center tovarn prihodnosti (NDC ToP). Koncept instrumenta pripravljamo v okviru ožje delovne skupine SRIP TOP, kjer ima TECOS eno od ključnih vlog, hkrati pa smo v pripravo koncepta vključili tudi pomembne deležnike v Sloveniji, ki se že aktivno ukvarjajo z vzpostavitvijo demonstracijskih centrov; začetnika razvoja ideje v Sloveniji prof. dr. Niko Herakoviča, vodjo laboratorija LASIM na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Kaj je Nacionalni demonstracijski center tovarn prihodnosti (NDC ToP)?

Gre za mrežo medsebojno povezanih centrov, ki delujejo na osnovi »hub&spoke« modela, kjer bo vsak od centrov specializiran glede na potrebe industrije ter kompetence lokacije in inštitucij. Mreža demonstracijskih centrov bo namenjena:

 • usposabljanju industrijskih deležnikov za uporabo novih tehnologij,
 • spodbujanju osredotočanja RRI kompetenc v razvoj produktov in storitev v celotnem inovacijskem ciklu,
 • spodbujanju tehnološkega in poslovnega povezovanja pri nastopanju na globalnih trgih in
 • spodbujanju prehoda slovenske industrije v krožno gospodarstvo s pomočjo tehnologij Industrije 4.0.

 

 

Ob tem je treba izpostaviti celovitost koncepta NDC ToP, saj samo fizična mreža brez vsebin, aktivnosti, vključenosti podjetij in strokovnjakov ne bo zaživela in dosegla svojega potenciala. Strateški instrument NDC ToP prav zato predvideva tudi naslednje vsebine:

 • zagon, vzpostavitev in delovanje Nacionalnega demo centra,
 • mentorske sheme, vavčerji in podporni instrumenti
 • gradniki,
 • zaščita intelektualne lastnine,
 • podpora pri vlaganju in pridobivanju patentov,
 • vzpostavitev skupne platforme,
 • trženje in promocija ter ozaveščanje.

 

TECOS na svoji lokaciji v okviru NDC ToP že aktivno usmerja aktivnosti v vzpostavitev Demonstracijsko/izobraževalnega centra za procesne tehnologije. Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru NDC ToP, nadgrajujemo tudi skozi projekt High Impact Action for Industrial Transition (projekt HIA), katerega TECOS izvaja skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru projekta HIA namreč že testiramo tudi povezljivost celic in gradnikov, kot enega od elementov NDC ToP.

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos