Uspešna pridobitev standarda ISO 9001 TECOS-u daje nov zagon 17:08:2021

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije si je kot enega ključnih izzivov v prihajajočem letu 2021 postavil standardizacijo procesov načrtovanja izdelkov, meritev, simulacij, izdelave prototipov in proizvodnje. Proces pridobivanja standarda ISO 9001, ki smo ga začeli konec lanskega leta, se je z uspešno prestano presojo zaključil. TECOS je tako zaključil korak k formalnemu zagotavljanju najvišjih standardov kakovosti.

 

Uspešno zaključena presoja izpolnjevanja pogojev za pridobitev standarda ISO 9001:2015 je bil eden od ključnih ciljev TECOS-a na področju zagotavljanja najvišje kakovosti na področju inženirskih storitev. Skozi postopek pridobivanja globalno veljavnega standarda sistema vodenja kakovosti smo v TECOS-u podkrepili našo moralno zavezo kakovostnemu izvajanju storitev. »Prepričani smo, da implementacija standarda ISO 9001 s standardizacijo procesov načrtovanja izdelkov, meritev, simulacij, izdelave prototipov in proizvodnje našim naročnikom zagotavlja dodatno varnost,« je ob uspešno prestani presoji izpolnjevanja pogojev za pridobitev standarda povedal direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič. Prav ISO 9001 namreč naročnikom zagotavlja jasno usmerjenost v zagotavljanje vseh osmih načelih vodenja kakovosti:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • vodstvo,
 • vključenost zaposlenih,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

 

Načrti, da bi standard 9001 implementirali do junija 2021, so se uresničili. Ponosni smo, da moralno zavezo najvišji kakovosti lahko podkrepimo s certifikatom ter našim naročnikom omogočimo dodatno gotovost, da sodelujejo s podjetjem, ki jim zagotavlja najvišjo kakovost načrtovanja izdelkov, meritev, simulacij, izdelave prototipov in proizvodnje.

 

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos