Novice

Tehnološki proces predelave biopolimerov se lahko izvaja na konvencionalnih strojih. Potrebujete le ustrezno usposobljen kader in znanje. 

Projekt BAQUA dokazuje, da sta lahko trajnostna naravnanost in učinkovitost ponovne uporabe uspešno uporabljena tako v kmetijski praksi za izboljšanje upravljanja in zmanjševanja odpadkov iz domačega pridelka (kot npr. banane) kot pri ustvarjanju novih vrednostnih verig.

Ena ključnih dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je promocija slovenskega orodjarstva, uvrstitev panoge med ključna strateška področja slovenskega gospodarstva ter prenos najnovejših tehnologij v orodjarska podjetja. Slovenska strategija pametne specializacije S4 opredeljuje 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Največji med njimi je SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih in drugih organizacij ter države na tem prednostnem področju.

Prenosni TRITOP sistem hitro in natančno meri koordinate tridimenzionalnih predmetov. Meritve, ki jih tradicionalno izvajamo s taktilnimi merilnimi stroji za merjenje 3D-koordinat, je zdaj mogoče enostavneje izvesti s sistemom TRITOP, saj ne zahtevajo zapletene, težke in vzdrževalne strojne opreme.

Področje predelave biopolimerov bo tehničnim strokovnim kadrom na področju brizganja biopolimernih materialov in biokompozitnih mešanic (LO3) kmalu dostopnejše preko e-platforme, namenjene usposabljanjem, ki jo Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS skupaj s partnerji razvija v okviru projekta BIOPLASTICTRAIN.

Eden najpomembnejših ciljev TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije je krepitev povezanosti, sodelovanja in kompetenc slovenskega orodjarstva ter zagotavljanje vrhunskih inženirskih storitev. Vaša obveščenost je prav zato ključnega pomena. V preteklosti smo skupaj preskakovali administrativne ovire, verjamemo, da tudi tokrat lahko računamo na vaše sodelovanje.

Forum IRT bo med 4. in 5. junijem v Portorožu zbral in predstavil dosežke in novosti industrijske prakse, inovacij in inovativnih rešitev iz industrije in za industrijo. S primeri prenosa znanja in izkušenj iz industrije v industrijo, uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju se forumu znanja in izkušenj pridružuje tudi Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS.

Inženirske storitve, ki jih izvajamo v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS, so v prvi vrsti odgovori na izzive, s katerimi se srečujejo člani Združenja TECOS in podjetja v orodjarski panogi.

Naraščajoča kompleksnost geometrije brizganih izdelkov, ozke tolerance, zmanjševanje stroškov proizvodnje in hitra izdelava prototipa brez drage izdelave orodja so le nekateri izzivi, s katerimi se soočamo pri brizganju plastike. V Razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS nanje odgovarjamo z dopolnjeno ponudbo inženirskih storitev z novo tehnologijo hlajenja po obliki – KONFORMNIM HAJENJEM.

3D-tisk kovin je ena od novosti, ki jih v Razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS uvajamo med nabor inženirskih storitev. Novost poleg hitrega prototipiranja omogoča hitro, enostavno in stroškovno ugodno izdelavo vložkov za konformno hlajenje poljubnih oblik, s čimer je mogoče doseči enakomernejše hlajenje orodja in izdelka, visoko kakovost površine, krajše cikle, manjši izmet in prihranek vsaj 30 % proizvodnih stroškov brizganja plastike. 

Ena ključnih dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je promocija slovenskega orodjarstva, uvrstitev panoge med ključna strateška področja slovenskega gospodarstva ter prenos najnovejših tehnologij v orodjarska podjetja. Slovenska strategija pametne specializacije S4 opredeljuje 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Največji med njimi je SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih in drugih organizacij ter države na tem prednostnem področju.

Sintetični polimeri so vsestransko uporabni materiali, brez katerih si naš vsakdanjik težko predstavljamo, vendar pa zaradi naraščajočih skrbi o nestabilnih svetovnih zalogah fosilnih ogljikovodikov ter onesnaževanju okolja, ki ga povzročajo odpadni plastični produkti, obstaja resnična in nujna potreba po iskanju trajnostne in ekološko prijaznejše zamenjave teh materialov. 

Za delegacijo Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je obisk nemškega dneva orodjarstva Voll Wild. Obiskali smo ga kot edini nečlanski gostje na posebno povabilo orodjarskega združenje VDWF - Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos