Novice

Mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko s prijavo na poziv Pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja brezplačno pridobijo oceno digitalne zrelosti podjetja. Digitalno invoacijsko središče Slovenije (DIH Slovenije), katerega strateški partner je tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, želi z omenjenim pozivom dvigniti raven prepoznavanja uporabnosti in dodane vrednosti digitalnih tehnologij.

»V industriji se dnevno srečujemo z dolžinskimi meritvami ter geometrijskimi meritvami oblik, s pomočjo katerih preverjamo natančnosti proizvodnih procesov ter skladnosti izdelkov glede na izdelano dokumentacijo. Postopki in metode so se in se še spreminjajo ter nadgrajujejo glede na tehnologijo, ki je dostopna in ki jo je mogoče implementirati v merilne postopke,« je v reviji IRT3000 zapisal TECOS-ov strokovni sodelavec Matej Vurcer.

Dogodek SLOVENSKA INDUSTRIJA PRIHODNOSTI: Prehod na krožno gospodarstvo preko industrije 4.0, ki je potekal 10. septembra v Celju, v organizaciji razvojnega centra TECOS, je povezal strokovnjake iz raziskovalnega in industrijskega okolja, ki svoje bogato znanje, izkušnje ter razvojne usmeritve združujejo in predstavljajo preko koncepta krožnega gospodarstva in Industrije 4.0.

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in MGRT koordinira center TECOS, objavljamo razpis za ponudnike storitev, kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja z referencami na področju Industrije 4.0. To je drugi razpis od skupno treh, ki bodo objavljeni tekom projekta.

Projekt S3HubsinCE (Interreg) stremi k izkoristku potenciala Evrope za transnacionalne možnosti sodelovanja za spodbujanje izvajanja strategij RIS3 od spodaj navzgor (bottom-up). Prav zato smo projektni partnerji od začetka sodelovanja do danes že vzpostavili deset strokovnih skupin, krepimo sodelovanje med digitalnimi inovacijskimi stičišči, s pridružitvijo platformi DIHNET.eu pa soustvarjamo skupni prostor za izboljšanje digitalne povezanosti.

V okviru projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) parterji posvečamo pozornost tudi simulaciji temperaturnega obnašanja dvognezdnega orodja med izdelavo plastičnega izdelka.

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP koordinira center TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, objavljamo razpis za mednarodno skupino ekspertov, kjer k prijavi vabimo strokovnjake s področja Industrije 4.0. To je prvi razpis od skupno treh, ki bodo objavljeni tekom projekta. 

TECOS v okviru Strateško razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP TOP) – faza III, financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup Stroja za brizganje polimerov v razvojno demonstracijske namene (polni električni pogon). Vse zainteresirane vabimo k oddaji ponudbe in pregledu Povabila. Za nadaljnje informacije smo vam na voljo na naslovih:  simona.vernon@tecos.si; matevz.ograjensek@tecos.si. Rok za oddajo ponudb je 3.8.2020. 

Energy Globe Award je ena izmed prestižnih okoljskih nagrad, ki jo prejmejo projekti, ki se osredotočajo na energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in ohranjanje primarnih virov. Nagrade podeljujejo na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Med letošnjimi prejemniki na nacionalni ravni je mednarodni projekt LIFE CEPLAFIB, ki ga vodi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije s primeri dobrih praks utrjuje položaj vodilnega ponudnika kompleksnih razvojnih rešitev in tehnologij. Kot primer dobre prakse smo v okviru mednarodne e-konference Pametne Tovarne prihodnosti: Od Industrije 4.0 do Industrije 5.0 predstavili razvoj novega sistema MouldEar, ki omogoča kontrolo proizvodnje na osnovi akustičnih emisij. MouldEar je bil izpostavljen kot primer inovativnosti in raziskovalne odličnosti.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije s partnerji zaključuje program GOSTOP na področju Orodjarstvo. S programskimi partnerji smo dosegli zastavljene cilje in uspešno razvili prototip pametnega mehatronskega orodja za kalibracijo in spremljanje delovanja stanja orodij.

Vabimo vas k oddaji ponudb za poziv v okviru projekta S3HubsinCE. Poziv je odprt do 10. julija 2020.
Več informacij o javnem pozivu v priloženi dokumentaciji v angleškem jeziku.

 

Švedska revija Plastforum je v svoji zadnji številki povzela stanje v evropskem orodjarstvu. Odgovorni urednik revije Malin Folkesson ocenjuje, da ima evropsko orodjarstvo za seboj naporen mesec, saj je tveganje, da se bodo razmere v bližnji prihodnosti še poslabšale, veliko.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos