Novice

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot povezovalec in podporna institucija slovenskega orodjarstva povezuje s sorodnimi institucijami in interesnimi združenji. Predstavili smo se tudi na TECES  SYeNERGY, letnem dogodku inovacijskega grozda na področju elektronske in elektroindustrije, energetike ter energetsko učinkovitih rešitev. 

TECOS že več kot 25 let uspešno sodeluje s slovenskimi podjetji, prepoznaven pa je tudi v evropskem prostoru. Vpet je v vse veje proizvodne industrije, specializiran na področju oblikovanja, optimizacije in razvoja (predvsem plastičnih) delov, procesov, materialov in celotnega proizvodnega sistema.

Z izvajanjem projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo partnerji projekta pri analizi nihanja procesa zaradi temperature v prostoru dosegli pomemben napredek.

V sklopu projekta - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo analizirali vpliv temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja.

V okviru projekta CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov s projektnimi partnerji oblikujemo pristop modeliranja vplivnih faktorjev na nihanja v procesu brizganja plastike.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije soustvarja in izvaja podporne aktivnosti, ki slovensko industrijo podpirajo na poti v Industrijo 4.0 in digitalizacijo.

Partnerji projekta LIFE CEPLAFIB uspešno leto 2019 zaključujemo z že 4. projektnim srečanjem, tokrat v mestu Zaragoza v Španiji, pod organizacijo tehnološkega centra AITIIP.

Projekt CEPLAFIB je dosegel nov pomemben mejnik v ozaveščanju javnosti o pomembnosti reckliranih materialov in zapiranju snovnih materialnih tokov. Na celodnevni prireditvi Okoljsko srečanje 2019, ki je novembra potekalo v prostorih Gospodarske zbornice v Ljubljani.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot eden od partnerjev projekta LIFE BioTHOP v začetku decembra (4. 12. 2019) gostil drugi projektni sestanek.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije vse od svojih začetkov izvaja usposabljanja s področij predelave plastike, pločevine in orodjarstva. Naša usposabljanja vsako leto v povprečju obišče 300 udeležencev, v orodjarski panogi so prepoznana kot učinkovit in dostopen način pridobivanja dodatnih znanj. Ker sledimo potrebam orodjarskih podjetij, upoštevajoč njihove želje organiziramo tudi usposabljanja v podjetjih, kjer teme prilagodimo posameznim zahtevam.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v svojem delovanju poleg podpore slovenski orodjarski panogi soustvarja trende slovenskega in evropskega orodjarstva. Ključ do teh ciljev je krepitev povezovanja orodjarskih podjetij, tako skozi orodjarsko združenje TECOS kot oblikovanje politik, novih iniciativ in skupnih projektov.

Dan orodjarstva je povezal več kot 80 predstavnikov orodjarskih podjetij ter predstavnikov vladnih, podpornih in mrežniških organizacij. Tudi letos smo z gostujočimi predavatelji in udeleženci okrogle mize pritrdili cilju najpomembnejšega strokovnega dogodka slovenske orodjarske in avtomobilske ter proizvodne panoge.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos