Aktualni projektiNamen KOC-TOP – Kompetenčni center tovarn prihodnosti je odgovoriti na potrebo partnerskih podjetij pri uvajanju kompetenc prihodnosti, ki jih potrebujejo v dobi 4. industrijske revolucije in družbe 5.0, ko se briše meja med fizičnim in digitalnim svetom.


Osrednji cilj projekta: izboljšati implementacijo regionalnih politik in programov, še posebej programov, usmerjenih v investicije za rast in delovna mesta, ter v te politike povezati programe teritorialnega sodelovanja, ki spodbujajo inovacije v regionalnih inovacijskih verigah pametne specializacije.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1. 10. 2019 - 30. 9. 2023
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 10. 2019 - 30. 9. 2023

Osrednji cilj projekta LIFE BioTHOP je uvedba nove bioplastične vrvice v slovenska hmeljišča. 

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1.7.2019 – 30.06.2022
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1.7.2019 – 30.06.2022

Srednja Evropa ima velik potencial za transnacionalne možnosti sodelovanja za spodbujanje izvajanja strategij RIS3 od spodaj navzgor (bottom-up), vendar večina teh priložnosti še vedno ni izkoriščena. S projektom INTERREG: S3HubsinCE – Sprostitev potenciala transnacionalnega sodelovanja prek hubov za digitalne inovacije za spodbujanje izvajanja RIS3 želimo projektni partnerji doseči prav to.


TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije že vrsto let sodeluje z Gorenjem pri razvoju novih gospodinjskih aparatov. Lani smo sodelovanje nadgradili s sodelovanjem v projektu SPOT: Razvoj samoadaptivnih gospodinjskih aparatov na osnovi prebojnih tehnologij.


 

Glavni cilj projekta MAPgears je razvoj naprednih sestavnih delov pogonskega sklopa iz polimernih materialov (zobniških dvojic), ki bodo odgovarjali zahtevam kupcev in bistveno presegali obstoječe stanje. 

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1. 9. 2018 - 28. 2. 2021
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 9. 2018 - 28. 2. 2021

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) skupaj s projektnimi partnerji začenja nov raziskovalno-razvojni projekt CoSiMa. Projekt je strateško pomemben in prioritetno uvrščen v področje S4: (S)INDUSTRIJA 4.0, Tovarne prihodnosti. Eden od njegovih ključnih ciljev je avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1. 9. 2018 - 31. 12. 2021
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 9. 2018 - 31. 12. 2021

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) kot koordinator projekta s projektnimi partnerji začenja nov evropski projekt za predelavo odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v reciklirane kompozitne materiale za proizvodnjo izdelkov v embalažnem, avtomobilskem in gradbenem sektorju.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 2. 7. 2018 - 30. 6. 2021
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  2. 7. 2018 - 30. 6. 2021

Glavni cilj projekta je ustanovitev ADMA podpornega centra za napredno proizvodnjo, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočil prehod v model Tovarne prihodnosti.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 18. 6. 2018 - 17. 6. 2021
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  18. 6. 2018 - 17. 6. 2021

Glavni cilj projekta je razviti nov izdelek – Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 9. 2. 2018 - 6. 2. 2020
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  9. 2. 2018 - 6. 2. 2020

Projekt KOR je usmerjen v razvoj kompetenc ključnih kadrov orodjarske branže in združuje 16 ključnih panožnih podjetij.
 

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1. 3. 2017 - 31. 12. 2018
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 3. 2017 - 31. 12. 2018

Projekt CITRUSPACK uvaja koncept krožnega gospodarstva v industrijsko prakso ponovne uporabe odpadnih surovin, ki nastajajo pri predelavi agrumov.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 01.07.2017 – 30.06.2020
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  01.07.2017 – 30.06.2020

Cilj projekta BAQUA je dokazati, da sta lahko trajnost in učinkovitost uspešno uporabljena v kmetijski praksi za izboljšanje upravljanja in zmanjševanja odpadkov iz domačega pridelka (kot npr. banane) in jo uporabiti v vrsto novih vrednostnih verig.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1.7.2016 - 30.6.2019
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1.7.2016 - 30.6.2019

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos