SYNGGI: Synergies for Green Growth Initiative - Energising the Impact of Innovation in the Mediterranean

Opis projekta:

projekt interreg greengrowth logoNamen projekta SYNGGI temelji na celostni podpori 6-ih modularnih projektov, ki naslavljajo prioritetno področje zeleni rasti, ter razvojne prioritete 1.1 Interreg MED programa. Projekt je zasnovan kot upravljalno orodje modularnim projektnim aktivnostim, za poenotenje rezultatov, ustvarjanje mrežnih povezav in sodelovanju med deležniki - upravnimi organi okoljsko naravnanih politik.

Projekt SYNGGI v programu Interreg Mediterranean naslavlja horizontalno prednostno področje 1: Spodbujanje inovacijskih sposobnosti Sredozemskih držav za razvoj pametne in trajnostne rasti – 1.1. Za povečanje transnacionalnih aktivnosti inovativnih grozdov in podjetniških mrež ključnih sektorjev na področju MED. SYNGII bo nudil podoporne aktivnosti, združeval, uskaljeval in diseminiral izhodne rezultate šestih modularnih projektov: ARISTOIL, GRASPINNO, PEFMED, GREENOMED, MADRE in CAMARG, ki se po tematski vsebini uvrščajo v prednostno področje 1. Projekt bo deloval kot interaktivni most med modularnimi projekti, upravljalsko "platformo" 4. osi in oblikovalci politike EU. Vzpostavljena bo mreža ključnih deležnikov, vključno z MSP-ji, akademiki, raziskovalnimi inštituti in upravnimi organi (predstavniki Quadruple helix). Projekt SYNGGI bo podpiral komunikacijske storitve in kapitalizacijske dejavnosti onkraj MED ozemelj. Projekt bo ustvaril enotne rezultate in trdne reformne predloge po posameznih državah, regijah in lokalnih skupnostih za uvajanje okoljske politike.

Tecos vloga:

Pridružen partner odgovoren za ustvarjanje mednarodnih mrežnih sinergij med akterji projekta SYNGGI in zainteresiranimi stranmi na nacionalni, EU in svetovni ravni. TECOS bo v okviru projekta SYNGII organiziral tudi velik mednarodni dogodek v Aprilu 2018. • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 01.11.2016 – 31.10.2019
 • Program: Interreg Mediterranean – Horizontal projects
 • Koordinator: Fundació Universitària Balmes - UVic-UCC (ES)
 • Ostali partnerji: UVic-UCC, CUEIM, KQD, Dynamic Vision, Fondazione Ecosistemi;
  Pridruženi partnerji: CRES, CAPENERGIES, TECOS, Mediterranean Agronomic Institute of Chania


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  01.11.2016 – 31.10.2019
 • Program
  Interreg Mediterranean – Horizontal projects
 • Koordinator
  Fundació Universitària Balmes - UVic-UCC (ES)
 • Ostali partnerji
  UVic-UCC, CUEIM, KQD, Dynamic Vision, Fondazione Ecosistemi;
  Pridruženi partnerji: CRES, CAPENERGIES, TECOS, Mediterranean Agronomic Institute of Chania


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos