HIDSENZ - Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov

Glavni cilj projekta je razviti nov izdelek – Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov.

logotipi hidsenz

Razvijamo Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialov z naslednjimi lastnostmi:

 • diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje pametnih strojev in procesov;
 • tehnologija vodenja GIS-T Zasnova novih gradnikov, ki bodo prispevali k močnejši integraciji fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnosti;
 • razvoj sodobnih orodij in gradnikov za vodenje in nadzor sistemov in procesov.

Opis projekta: 

Kot odgovor na globalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter vedno večjih zahtev po kakovosti in varnosti se v svetu kaže vedno večja potreba po inteligentnih sistemih vodenja v avtomatiziranih procesih. Potreba po spremljanju proizvodnih procesov v realnem času je vedno večja, predvsem v avtomobilski industriji, kjer so ključnega pomena vgrajene varnostne komponente. Brizganje plastičnih materialov je pogosto slep proces, saj se uporabnik zanaša na procesne parametre samega stroja za brizganje, hkrati pa nima neposrednega vpogleda, kaj se dogaja v orodju. Hidria AET je za potrebe avtomobilske industrije zaradi zahtev EURO 6 in EURO 7 razvila senzor tlaka, imenovan Hidria Optymus Pressure Sensing System, ki je integriran v grelno svečko za dizelske motorje (Pressure Sensor Glow Plug – PSG). Zanj je Hidria prejela nagrado združenja evropskih avtomobilskih dobaviteljev CLEPA. Znanje in tehnološke procese razvoja PSG svečke s senzorjem tlaka bomo uporabili za razvoj senzorja tlaka, ki se bo lahko uporabljal v industrijskih procesih, kot je npr. brizganje polimerov, tlačno litje aluminija in magnezija, predelava LSR, brizganja prašnatih materialov ipd.

Ključni cilj razvoja senzorja tlaka je povečanje učinkovitosti izrabe virov za zmanjševanje porabe električne energije in vode pri predelavi, zmanjšanje porabe osnovnih surovin in povečanje možnosti uporabe recikliranih materialov s ciljem trajnostnega razvoja.

Tako v Hidrii kot TECOS-u želimo s projektom v skladu s cilji pete prioritete strategija razvoja Slovenije vplivati na zmanjševanje energetske in snovne intenzivnosti. Projekt HIDSENZ za oba partnerja pomeni usvajanje novih specifičnih strokovnih znanj na ključnih področjih, npr. na področju nadzora, vodenja in optimizacije procesa brizganja s pomočjo razvitega tlačnega senzorja ter razvoja sodobnih kompleksnih brizgalnih orodij, ki bodo imela integrirane cenovno dostopne senzorje tlaka.

TECOS vloga:

Vloga TECOS-a je predvsem v obsežnem testiranju oz. validaciji in izboljšavi funkcionalnosti delovanja razvitih prototipov tlačnega senzorja kot tudi pri izvedbi primerjalnih testov z obstoječimi tlačnimi senzorji na posebej razvitem prototipnem brizgalnem orodju.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Dragan Kusić, univ. dipl. inž. el.

 

logotipi hidsenz final

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 9. 2. 2018 - 6. 2. 2020
 • Program: www.eu-skladi.si, www.mgrt.gov.si
 • Koordinator: Hidria AET d.o.o
 • Ostali partnerji: Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  9. 2. 2018 - 6. 2. 2020
 • Program
  www.eu-skladi.si, www.mgrt.gov.si
 • Koordinator
  Hidria AET d.o.o
 • Ostali partnerji
  Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos