ADMA – Podporni center za MSP za napredno proizvodnjo

Glavni cilj projekta je ustanovitev ADMA podpornega centra za napredno proizvodnjo, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočil prehod v model Tovarne prihodnosti.

ADMA logo

Opis projekta: 

Cilj projekta ADMA je ustanovitev evropskega Centra za napredno proizvodnjo. Projekt, vreden 2 milijona evrov, je financiran iz evropskega programa COSME. V projektu poleg vodilnega partnerja, belgijske tehnološke zveze AGORIA, sodeluje še 16 raziskovalnih in industrijskih partnerjev iz devetih evropskih držav.
ADMA bo v okviru projekta evropskim MSP nudila podporo pri integraciji naprednih proizvodnih tehnologij in sistemov v industrijsko okolje ter za posamezna podjetja izdelala koncept za prehod na model Tovarne prihodnost.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • razvoj in preizkušanje skladne evropske metodologije za pomoč MSP pri uvajanju modela Tovarne prihodnosti;
 • spodbujanje uvajanja metodologije s komunikacijskimi aktvnostmi in intenzivnimi usposabljanji za evropske inovacijske partnerje;
 • vzpostavitev učne mreže Tovarne prihodnosti;
 • vzpostavitev in promoviranje evropskega Centra za napredno proizvodnjo;
 • organizacija dogodka Tovarna prihodnosti.

Evropski center ADMA bo razvil in izboljšal metodologijo za Tovarne prihodnosti, ki jo je razvila uspešna iniciativa Made Different:

 • posodabljanje in nadaljnji razvoj modela Tovarne prihodnosti, ki mu podjetja sledijo na svoji poti transformacije;
 • preizkušanje modela Tovarne prihodnosti v različnih podjetjih z namenom nadaljnjega razvoja pobude v vseh državah članicah EU ter pridruženih članicah;
 • organizacija prvega dogodka Tovarna prihodnosti na ravni EU, ki prikazuje uspešne primere transformacij podjetij v Tovarno prihodnosti.

TECOS vloga:

Glavna vloga TECOS-a v okviru projekta je sodelovanje pri razvoju metodologije in učne mreže Tovarne prihodnosti. TECOS deluje kot svetovalni center za zainteresirana MSP o napredni proizvodnji in tovarnah prihodnosti, nudil strokovno podporo MSP pri transformaciji podjetja v Tovarno prihodnosti ter obveščal podjetja o dejavnostih centra ADMA.

Kontaktna oseba v TECOS-u: Matjaž Milfener.

 

ADMA partnerji projekta

 

Naložbo financira COSME Evropski program za mala in srednje velika podjetja. • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 18. 6. 2018 - 17. 6. 2021
 • Program: EASME/COSME/2017/018
 • Koordinator: AGORIA
 • Ostali partnerji: SIRRIS, IDEA, FME, TNO, ECM, it`s OWL, MADE, DTI, TECOS, EURECAT, AFIL, CETIM, PIAP, FBA


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  18. 6. 2018 - 17. 6. 2021
 • Program
  EASME/COSME/2017/018
 • Koordinator
  AGORIA
 • Ostali partnerji
  SIRRIS, IDEA, FME, TNO, ECM, it`s OWL, MADE, DTI, TECOS, EURECAT, AFIL, CETIM, PIAP, FBA


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos