LIFE CEPLAFIB – Predelava odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v nove kompozitne materiale za proizvodnjo embalažnih, avtomobilskih in gradbenih komponent

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) kot koordinator projekta s projektnimi partnerji začenja nov evropski projekt za predelavo odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v reciklirane kompozitne materiale za proizvodnjo izdelkov v embalažnem, avtomobilskem in gradbenem sektorju.

ceplafib-logotip-gif

Opis projekta: 

Osrednji cilj projekta CEPLAFIB sledi ideji preoblikovanja dveh snovnih tokov odpadnih komunalnih surovin - plastične embalaže in časopisnega papirja v nove materialne komponente za oblikovanje kompozitnih reciklatov, ojačanih s celuloznimi vlakni, ki jih bo mogoče uporabiti v visokotehnoloških proizvodnih aplikacijah avtomobilske, embalažne in gradbene industrije. Projekt CEPLAFIB v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva s ciljem zvišanja stopnje recikliranja odpadnih produktov za 40 %, emisije toplogrednih plinov pa v primerjavi z zdajšnjimi  dejavnostmi recikliranja zmanjšati za 40 %. Vodilni partner projekta je TECOS (Slovenija), ob sodelovanju preostalih 5 partnerjev iz 4 EU držav:  Adria Mobil in Omaplast (Slovenija), Aitiip (Španija), Ecopulp (Finska) in ITB inštitut (Poljska). Projekt je aktiven od meseca julija 2018 do junija 2021 in je vrednostno ocenjen na 1,8 milijona evrov.

TECOS vloga:

Poleg upravljanja koordinacije projekta CEPLAFIB je TECOS vključen tudi v optimizacijo končne materialne sestave kompozitov, v postavitev zahtev in protokolov za načrtovanje avtomobilskih prototipov, izdelavo orodij za brizganje, pred-serijsko preskušanje in tehnično validacijo končnih demonstratorjev do TRL stopnje 6.

Slovenski (TECOS) in španski (AITIIP) tehnološki center v projektu sodelujeta pri opredelitvi najboljše kompozitne formulacije za izdelavo končnih prototipnih izdelkov za avtomobilski (ADRIA MOBIL) in embalažni (ECOPULP) sektor, ki bo prilagojena tako tehnološkemu procesu termoformiranja kot brizganja. OMAPLAST (Slovenija) v projektu nastopa kot glavni partner za  vzpostavitev reciklažne proizvodne linje za predelavo odpadne plastike v tehnične polimerne granulate, ECOPULP (Finska) pa za regeneracijo celuloznih vlaken iz odpadnega časopisnega papirja. ADRIA MOBIL (Slovenija) v projektu nastopa kot končni uporabnik novo razvitega kompozitnega materiala za različne aplikacije v notranji opremi avtodomov, medtem ko bo ITB - Inštitut za gradbeništvo (Poljska) izhodne reciklirane materiale poskušal uveljaviti v gradbeni panogi za najrazličnejša aplikativna področja uporabnosti.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Vesna Žepič Bogataj • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 2. 7. 2018 - 30. 6. 2021
 • Program: LIFE - Okolje in učinkovita raba virov
 • Koordinator: TECOS (SI)
 • Ostali partnerji: AITIIP (ES), OMAPLAST (SI), ECOPULP (FI), ITB (PL), ADRIA MOBIL (SI)


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  2. 7. 2018 - 30. 6. 2021
 • Program
  LIFE - Okolje in učinkovita raba virov
 • Koordinator
  TECOS (SI)
 • Ostali partnerji
  AITIIP (ES), OMAPLAST (SI), ECOPULP (FI), ITB (PL), ADRIA MOBIL (SI)


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos