Natisni to stran

CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) skupaj s projektnimi partnerji začenja nov raziskovalno-razvojni projekt CoSiMa. Projekt je strateško pomemben in prioritetno uvrščen v področje S4: (S)INDUSTRIJA 4.0, Tovarne prihodnosti. Eden od njegovih ključnih ciljev je avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje.

 MIZSlogo eu nalozba v prihodnost 

 Opis projekta: 

cosima logotipGlavni cilj projekta CoSiMa je realizirati inovativno avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih v realnem času. Tradicionalno je nastavitev procesa brizganja polimernih izdelkov odvisna od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo. Iz tega razloga je skupni cilj projektnih partnerjev razviti povezavo med programom za simulacijo brizganja polimerov, brizgalnimi stroji in orodji, ki bodo skupaj s senzorji omogočali neposredno spremljanje parametrov v samem orodju, sprotno simuliranje njihove izboljšave ter glede na rezultate simulacij avtomatsko spremembo nastavitev na stroju za brizganje v skladu s smernicami Industrije 4.0. S tem bomo na panožnem področju orodjarstva in predelave polimernih materialov omogočili znatno modernizacijo in dvig dodane vrednosti na višji tehnološki nivo.

Za uspešno izvedbo in obvladovanje treh združenih mehatronskih gradnikov znotraj enega samega proizvodnega cikla brizganja, bo potreben razvoj namenskega optimizacijskega sistema, ki bo omogočil nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev bodo aktivno vključeni tudi orodjarji ter predelovalci plastičnih mas.

TECOS vloga:

Vloga TECOS-a bo poleg koordinacije projekta CoSiMa predvsem na delu v aktivnostih, ki se nanašajo na industrijske raziskave posameznih mehatronskih gradnikov optimizacijskega sistema ter eksperimentalnem razvoju in testiranju optimizacijskega sistema v industrijskem okolju.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Dragan Kusić, univ. dipl. inž. el.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

  • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 1. 9. 2018 - 31. 12. 2021
 • Program: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
 • Koordinator: Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS
 • Ostali partnerji: Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna), Gorenje Orodjarna, Fakulteta za tehnologijo polimerov, L-TEK Elektronika in TEHNOPLAST.


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 9. 2018 - 31. 12. 2021
 • Program
  Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
 • Koordinator
  Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS
 • Ostali partnerji
  Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna), Gorenje Orodjarna, Fakulteta za tehnologijo polimerov, L-TEK Elektronika in TEHNOPLAST.