MAPgears – Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih komponent za prenos moči v pogonski tehniki

 

Glavni cilj projekta MAPgears je razvoj naprednih sestavnih delov pogonskega sklopa iz polimernih materialov (zobniških dvojic), ki bodo odgovarjali zahtevam kupcev in bistveno presegali obstoječe stanje. 

MIZS logo eu nalozba v prihodnost

Opis projekta:

Ciljna aplikacija projekta MAPgears so visoko zmogljivi polimerni zobniki za centralni pogonski sistem za e-kolo. Za uspeh na trgu morajo biti po teži in zmogljivosti boljši od konkurence.

S prenosom znanja na področju naprednih materialov, karakterizaciji materialov, optimiziranem načrtovanju izdelkov z visoko geometrijsko natančnostjo in inovativnimi tehnologijami na področju orodjarstva in pametne predelave materialov ter simulacijami industrijskih procesov bomo izkoristili sinergije med raziskovalnimi organizacijami in industrijskimi partnerji projekta in s tem močno dvignili tako razvojne kot inovacijske sposobnosti vseh partnerjev. Prav tako načrtujemo poečanje izvoza izdelkov z visoko dodano vrednostjo in prodor na nove trge.

Ambicija projekta je:

 • razviti in optimirati nov polimerni material in zanj razviti ustrezne karakterizacijske metode,
 • razviti metodo optimiranega načrtovanja izdelkov z visoko geometrijsko natančnostjo,
 • razviti inovativno tehnologijo tako na področju izdelave orodij kot s pametnimi senzorji nadzorovan in v realnem času adaptivno krmiljen proces predelave materialov.

Nenehno medsebojno komuniciranje vseh sodelujočih strokovnjakov in stalne izmenjave informacij, bodo kljub naraščajoči kompleksnosti v fazah izvedbe projektao pripomogle k celostnemu pristopu raznovrstnih interakcij in tako olajšale preverjanje inovativnih idej. Hkrati bomo v projektu omogočili hitro validacijo vseh opisanih konceptov. Takšen potek projekta odpira nišne priložnosti na različnih področjih: področju materialov, razvoja izdelkov, simulacijskega načrtovanja, proizvodnih tehnologij in testiranj.

TECOS vloga:

Glavna vloga TECOS-a v okviru projekta je sodelovanje pri razvoju novih metod za razvoj izdelkov iz naprednih materialov z uporabo sodobnih simulacijskih metod za razvoj in izdelavo orodij, vključno z razvojem adaptivno krmiljenega procesa predelave materialov v realnem času.

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Matjaž Milfelner

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

  • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 1. 9. 2018 - 28. 2. 2021
 • Program: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
 • Koordinator: Podkrižnik d.o.o.
 • Ostali partnerji: Polycom Škofja Loka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za tehnologijo polimerov, TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 9. 2018 - 28. 2. 2021
 • Program
  Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
 • Koordinator
  Podkrižnik d.o.o.
 • Ostali partnerji
  Polycom Škofja Loka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za tehnologijo polimerov, TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos