KOC-TOP – Kompetenčni center tovarn prihodnosti

Namen KOC-TOP – Kompetenčni center tovarn prihodnosti je odgovoriti na potrebo partnerskih podjetij pri uvajanju kompetenc prihodnosti, ki jih potrebujejo v dobi 4. industrijske revolucije in družbe 5.0, ko se briše meja med fizičnim in digitalnim svetom.

koc top financerji

Opis projekta:

koc top logoGlavni cilj projekta je zagotoviti doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za vseživljenjsko učenje in uvedbe poslovnih izboljšav za povečanje konkurenčnosti podjetij. Projekt in njegove cilje smo zastavili na podlagi preverjenih potreb partnerskih podjetij po kompetencah za tovarne prihodnosti.

Vsa vključena podjetja kot skupni izziv razvijajo kompetence zaposlenih za rešitve industrije 4.0, predvsem digitalizacijo, avtomatizacijo, robotiko, vitko proizvodnjo in umetno inteligenco, kar bo vključeno tako v skupna kot v zunanja usposabljanja, in nov program "specializacije za tovarne prihodnosti". Na ta način bo projekt spodbudil podjetja k močnejši vključitvi v verige vrednosti.

Za S4 Krožno gospodarstvo so pomembna predvsem usposabljanja s področja avtomatizacije, umetne inteligence in vitke proizvodnje, s katerimi bodo podjetja pridobila znanja za uvajanje tehnologij krožnega gospodarstva pri uporabi sekundarnih surovin in odpadkov, kompetence trajnostnega razvoja pa bodo okrepile skrb za varovanje okolja in družbeno odgovornost.

Partnerstvo je zgrajeno okoli SRIP ToP, ki ima v akcijskem načrtu cilje izboljšanja kompetenc zaposlenih za optimalen prispevek k izboljšavam podjetij. Ključne kompetence so bile nadalje obdelane v kompetenčnem modelu KoC ToP in tekom priprave tega projekta. Področje tovarn prihodnosti je široko, zato je v partnerstvo vključenih tudi nekaj drugih strateško pomembnih podjetij, predvsem s področja orodjarstva, predelovalne industrije in procesov vodenja, sodelujeta tudi invalidsko in socialno podjetje. 

TECOS vloga:

Glavna vloga TECOS-a v okviru projekta je aktivno informiranje in ozaveščanje podjetij, zaposlenih in ključnih deležnikov tovarn prihodnosti in tudi širšo javnost o pomembnosti usposabljanja kadrov in vseživljenjskega učenja, kar bo pomembno prispevalo k prehodu slovenske družbe v Družbo 5.0, ki bo temeljila na izobraženih in kompetentnih posameznikih, motiviranih za učenje.

Kontakt: dr. Matjaž Milfelner

  • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 2019 - 2022
 • Program: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022
 • Koordinator: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
 • Ostali partnerji: • Agromehanika, d.d. • Albaugh TKI d.o.o. • Allium z.o.o., - so. p. • Anton Blaj d.o.o. • Atotech Slovenija d.d. • Belinka-Belles, d.o.o. • Beti d.d. • BTS Company, d.o.o. • Cablex-M d.o.o. • Cablex-T d.o.o. • Emo - Orodjarna d.o.o. • Evropski razvojni inštitut • Flexido d.o.o. • Gorenc - Igor Stare s.p. • Gorenje I.P.C., d.o.o. • Gorenje Orodjarna, d.o.o. • Helios Kemostik d.o.o. • Henkel Maribor d.o.o. • Ikor, d.o.o. • IMP Armature d.o.o. • INEA d.o.o. • Iskra, d.o.o. • Jamnik d.o.o. • Jub d.o.o. • Juteks d.o.o. • Kern d.o.o. • Kolektor Group d.o.o. • Kolektor sSsteh d.o.o. • Kopur d.o.o. • Kovinoplastika Lož d.o.o. • Lotrič Certificiranje d.o.o. • LPKF d.o.o. • Marsi, Mario Šinko s.p. • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana • Melamin d.d. • Kočevje Mitol d.o.o. • Sežana odelo Slovenija d.o.o. • Plastik si d.o.o. • Plastika Skaza d.o.o. • Razvojni center Novo Mesto d.o.o. • Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS)


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  2019 - 2022
 • Program
  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022
 • Koordinator
  Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
 • Ostali partnerji
  • Agromehanika, d.d. • Albaugh TKI d.o.o. • Allium z.o.o., - so. p. • Anton Blaj d.o.o. • Atotech Slovenija d.d. • Belinka-Belles, d.o.o. • Beti d.d. • BTS Company, d.o.o. • Cablex-M d.o.o. • Cablex-T d.o.o. • Emo - Orodjarna d.o.o. • Evropski razvojni inštitut • Flexido d.o.o. • Gorenc - Igor Stare s.p. • Gorenje I.P.C., d.o.o. • Gorenje Orodjarna, d.o.o. • Helios Kemostik d.o.o. • Henkel Maribor d.o.o. • Ikor, d.o.o. • IMP Armature d.o.o. • INEA d.o.o. • Iskra, d.o.o. • Jamnik d.o.o. • Jub d.o.o. • Juteks d.o.o. • Kern d.o.o. • Kolektor Group d.o.o. • Kolektor sSsteh d.o.o. • Kopur d.o.o. • Kovinoplastika Lož d.o.o. • Lotrič Certificiranje d.o.o. • LPKF d.o.o. • Marsi, Mario Šinko s.p. • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana • Melamin d.d. • Kočevje Mitol d.o.o. • Sežana odelo Slovenija d.o.o. • Plastik si d.o.o. • Plastika Skaza d.o.o. • Razvojni center Novo Mesto d.o.o. • Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS)


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos